Studiju un pētniecības centra darbības mērķis ir veicināt lituānistikas un baltistikas pētījumus un studijas, paplašināt un padziļināt Latvijas un Lietuvas baltistu sadarbību.

Lituānistikas centra veidošanas iecere radās 1998. gadā, kad Kauņas Vītauta Dižā universitātē notika konference "Latvija un Lietuva 20. gadsimtā". Centrs nodibināts nākamajā - 1999. gadā. Sākotnēji tas bija Latvijas Universitātes un Latvijas Kultūras akadēmijas kopīga struktūrvienība. Kopš 2008. gada centrs ir iekļauts Latvijas Universitātes Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātē. Centram ir vairākas darbības ievirzes: konferenču organizēšana, kopīgu Baltijas reģiona izdevumu redakcijas kolēģiju darbs, ekspedīciju rīkošana, to materiālu apkopošana un kārtošana, lituānistikas studiju koordinēšana Latvijas augstskolās, ar Lietuvu saistītu prezentācijas pasākumu, ekskursiju organizēšana. Centrā ir paredzēts vākt datus par Latvijā dzīvojošo lietuviešu valodu, etnisko kultūru, vēsturi, apkopot informāciju par zinātniskajiem darbiem letonikas un lituānistikas salīdzinošo pētījumu jomā, veicināt lituānistikas disciplīnu - valodas, literatūras, folkloras, etnogrāfijas, mitoloģijas, etnomuzikoloģijas, vēstures - mācīšanu latviešu studentiem.

 

Centra vadītājs

Asoc. profesors Edmunds Trumpa