Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža (LU RMK) ir valsts akreditēta profesionālās augstākās izglītības iestāde. Koledžā pēc vidējās izglītības iegūšanas iespējams iegūt īsā cikla profesionālo augstāko izglītību. 

Koledža tika dibināta 1980. gadā kā Rīgas 5. medicīnas skola. Kopš 2010. gada koledža savu darbību realizē Latvijas Universitātes sastāvā kā LU Rīgas Medicīnas koledža. Kopš tā laika augstskolā notiek studiju procesa modernizācija, nodrošinot Eiropas Savienības prasībām atbilstošu augstāko profesionālo izglītību.

Koledžas studiju programmas ir Ārstniecība, Optometrija, Masāža un hidroterapija, kas sagatavo profesionālajai kvalifikācijai atbilstošu speciālistus:

Koledža īsteno vairākus starptautiskus projektus, kuru mērķis ir uz simulācijām balstītu mācību kursu izveide, kā arī mācībspēku pieredzes apmaiņas organizēšana simulāciju apmācību jomā. Pateicoties īstenotajam STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika) projektam koledža ir iegādājusies aprīkojumu studiju procesa tālākai modernizēšanai, kā arī ir izveidojusi simulāciju laboratorijas klīnisko un praktisko prasmju apguvei, šim mērķim iegādājoties aprīkojumu neatliekamās medicīnas un intensīvās terapijas, bērna un sievietes veselības aprūpes, ķirurģijas un traumatoloģijas, kā arī internās medicīnas un pacientu aprūpes dažādo situāciju simulācijai. 

Bagāta tehnoloģisko iekārtu bāze dod iespēju studentiem mācīties darba videi pietuvinātos apstākļos. Koledžā studenti apgūst iemaņas uz aprūpes lellēm un manekeniem, izspēlējot dažādas simulācijas. Ik gadu LU RMK studē aizvien vairāk studentu, novērtējot koledžas sniegtās iespējas darba tirgū.

Koledžā ir izveidots un reģistrēts starptautisks Militārās medicīnas apmācību centrs atbilstoši NAEMT prasībām. LU Rīgas Medicīnas koledža ir gatava ārsta palīgiem sniegt zināšanas Militārās medicīnas jomā atbilstoši NATO standartiem. 

Direktors