Latvijas Universitātes (LU) Matemātikas un informātikas institūts (MII) ir dibināts 1959. gada 11. novembrī kā LU Skaitļošanas centrs. 1992. gadā LU MII tika reģistrēts kā valsts uzņēmums. 2006. gada 1. aprīlī tika veikta reorganizācija, un LU MII pārveidots no valsts bezpeļņas zinātniskā uzņēmuma, bezpeļņas organizācijas par LU aģentūru "Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts", bet 2015. gada 24. novembrī ar Ministru kabineta rīkojumu LU MII tika pārveidots par LU zinātnisko institūtu – atvasinātu publisku personu – "Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts". LU MII struktūru veido piecas laboratorijas: Sistēmu modelēšanas un programmatūras tehnoloģiju laboratorija, Mākslīgā intelekta laboratorija, Reālā laika sistēmu laboratorija, Matemātisko tehnoloģiju laboratorija un Parasto diferenciālvienādojumu laboratorija. LU MII kā laboratorijas ar savu sabiedrībā pazīstamu zīmolu darbojas arī Cert.lv, SigmaNet un tīkla risinājumu daļa NIC.

Direktore