Latvijas Universitātes (LU) Cietvielu fizikas institūts (LU CFI) 2018. gadā svin savu 40 gadu jubileju. No pirmsākumiem līdz pat mūsdienām institūts ir saglabājis starptautisko atpazīstamību un ir vadošais pētniecības centrs Latvijā.  Pašlaik institūtā strādā ap 100 augsti kvalificētu zinātņu doktoru, veicot starptautiski konkurētspējīgus pētījumus, izglītojot studentus un piedāvājot inovatīvus pētnieciskos risinājumus rūpnieciskajām vajadzībām. 2001. gadā Eiropas Komisija atzina LU CFI starptautisko kompetenci, piešķirot nosaukumu "Materiālu pētniecības un tehnoloģiju izcilības centrs”. Savukārt Technopolis grupas 2013. gadā veiktajā Latvijas zinātnisko institūciju izvērtējumā LU CFI ieguva visaugstāko vērtējumu starp institūcijām dabaszinātņu un matemātikas jomā, kā arī tika atzīts par otro labāko pētniecības iestādi Latvijā kopumā. Institūts šobrīd ir vienīgais zinātniskais institūts Baltijas jūras reģiona valstīs, kurš ieguvis Eiropas Komisijas “Apvārsnis 2020” programmas “Spreading Excellence and Widening Participation” 2. fāzes finansējumu projekta “Viedo materiālu pētījumu un tehnoloģiju pārneses centrs – CAMART²” izpildīšanai. LU CFI galvenie pētniecības virzieni:
  • funkcionālie materiāli elektronikai un fotonikai;
  • nanotehnoloģijas, nanokompozīti un keramika;
  • plāno kārtiņu un pārklājumu tehnoloģijas;
  • materiālu struktūras un īpašību teorētiskie un eksperimentālie pētījumi.
Institūta zinātnieki aktīvi iesaistās LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes studentu izglītības procesā. Papildus tam, studenti arī no citām LU fakultātēm, citām universitātēm un pat dažādu Latvijas skolu audzēkņi pārbauda savas teorijas un izstrādā zinātniskos darbus institūta laboratorijās. Gan LU CFI jaunie, gan pieredzējušie pētnieki organizē un piedalās dažādās izglītojošās un sociālās aktivitātēs, cenšoties piesaistīt un motivēt jaunus talantīgus cilvēkus veidot savu karjeru dabaszinātņu jomā.

Direktors

Dr. phys. Andris Anspoks