Latvijas Universitātes (LU) Astronomijas institūts (AI) ir Latvijas Universitātes zinātniskais institūts, kurš veic starptautiska līmeņa fundamentālus un lietišķus pētījumus astronomijā, ar to saistītajās starpnozarēs, kā arī veic pētījumus, kuri ir saistīti ar Zemes mākslīgo pavadoņu jeb satelītu lāzermērījumiem un ar to saistītām tehnoloģijām. Institūtam ir divas observatorijas – Astrofizikas observatorija Baldonē, Riekstukalnā un Fundamentālā Ģeodinamiskā stacija Rīgā, LU Botāniskā dārza teritorijā. Baldones Astrofizikas observatorijā ir Šmita sistēmas teleskops ar galveno spoguli 1 metra diametrā, bet Ģeodinamiskajā observatorijā – teleskops LS-105 ar 1 m galveno spoguli. Observatorijas ir apgādātas ar modernu aparatūru un sekmīgi piedalās starptautisku projektu realizācijā. LU Botāniskā dārza teritorijā Fundamentālā stacija veic regulārus satelītu lāzerlokācijas mērījumus un ir Starptautiskā lāzerlokācijas dienesta (International Laser Ranging Service (ILRS)) sastāvā. Vairākiem Baldones Astrofizikas observatorijā atklātajiem asteroīdiem ir doti ar Latviju saistīti nosaukumi.

Direktors

Kalvis Salmiņš