Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte ir lielākā un senākā tiesību zinātņu studiju īstenotāja Latvijā, kas studentiem sniedz augstākā līmeņa zināšanas un prasmes jurisprudencē. Juridiskās fakultātes mācībspēku vidū ir nozares vadošie zinātnieki – praksē visvairāk citēto grāmatu un zinātnisko rakstu autori – kā arī pieredzes bagāti profesionāļi – Satversmes tiesas un Augstākās tiesas tiesneši, zvērināti advokāti, institūciju vadītāji un juridiskie padomnieki.

Dekāna p.i.

Asoc. prof. Edvīns Danovskis