Skolotājs Jānis no Jūrmalas Valsts ģimnāzijas. Publicitātes foto.

Vēl līdz svētdienai, 24. martam, profesionāļi ar augstāko izglītību ir aicināti pieteikties darba vidē balstītām pedagoģijas studijām “Mācītspēks”, lai paralēli darbam skolā iegūtu skolotāja kvalifikāciju. Pašlaik ir saņemti jau 272 pieteikumi no Rīgas un reģioniem, no kuriem 54 kandidāti ir izturējuši visas atlases kārtas. “Mācītspēks” īsteno Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte un RTU Liepājā jeb bijusī Liepājas Universitāte.

Kandidāti, kuri pašlaik izturējuši atlasi, vislielāko interesi izrādījuši par angļu valodas mācīšanu, kam cieši seko dažādi STEM priekšmeti. Pašlaik 24 no 54 atlasi izturējušiem kandidātiem pārstāv STEM jomu: astoņi kandidāti kā savu prioritāro mācību priekšmetu ir norādījuši matemātiku, astoņi kandidāti – datoriku, savukārt astoņi kandidāti vēlētos mācīt dažādus dabaszinību jomas mācību priekšmetus, tostarp fiziku, ķīmiju, bioloģiju. Pieci kandidāti vēlētos kļūt par latviešu valodas un literatūras skolotājiem, divi – par Latvijas un pasaules vēstures pedagogiem. Pārējie atlasi izturējušie kandidāti varētu mācīt vācu, franču valodu, vizuālo mākslu un sociālās zinības.

“Būt skolotājai valsts skolā ir bijis mans sapnis un mērķis jau vairākus gadus. Es ilgi meklēju to, kas man sanāk, un to, kas man dod prieku, un atradu abus, kad sāku mācīt angļu valodu. Tāpat kā citi cilvēki ir mācījuši un daudz ko devuši man, arī es gribu sniegt atbalstu, savas zināšanas un darīt darbu, ar ko es varēšu lepoties. Es zinu, cik grūts var būt pedagoga darbs, taču esmu gatava izaicinājumam,” savā pieteikuma anketā norāda kāda kandidāte.

Pašreiz vidējais vecums “Mācītspēks” 2024. gada atlasi izturējušiem kandidātiem ir 37 gadi, tomēr dalībai darba vidē balstītajās studijās nepastāv vecuma ierobežojums. Atlasi veiksmīgi iztur arī interesenti ar lielāku profesionālo pieredzi un darba stāžu, piemēram, kāds kandidāts, kurš kā savu motivāciju pieteikuma anketā norāda: “Beidzot vidusskolu, man bija divas vēlmes – skolotājs vai ārsts. Pirms 40 gadiem izvēlējos ārsta profesiju. Esmu dzīves laikā darījis daudzas lietas, kas bija nepieciešamas ģimenei. Tagad varu ļauties savam aicinājumam. Uz šo aktivitāti mani iedrošināja sieva, kad biju veiksmīgi iemācījis mazmeitai ķīmijas pamatus, ko skolā mācīja ļoti vāji. Tagad mazmeita tikusi ģimnāzijā un no klasesbiedriem neatpaliek."

Pieteikumu pieņemšana dalībai “Mācītspēks” noslēgsies svētdienā, taču atlase turpinās līdz mācību semestra beigām, līdz katrs interesents ir saņēmis atbildi. Nākamais posms ietver atbilstošas vakances atrašanu kandidātiem, kuri atlasi ir izturējuši, jo dalība “Mācītspēks” ir iespējama, tikai strādājot kādā Latvijas skolā vismaz 14 līdz 21 kontaktstundu lielu slodzi. Skolu pārstāvji līdz ar to tiek aicināti aktualizēt vakances kartē Esiskolotājs.lv. Arī šogad mērķis ir atlasīt un skolās vakanci piemeklēt 100 topošiem skolotājiem.

“Mācītspēks” ietver divus mācību posmus. Pirmajā gadā klātienes studijās piektdienās Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē vai RTU Liepājā dalībnieki apgūst pedagoģisko psiholoģiju, skolotāja profesionālo darbību un mācību jomas metodiku. Pirmajā gadā topošie skolotāji strādā 14 līdz 21 kontaktstundu lielu slodzi izvēlētajā skolā. Pēc skolotāja kvalifikācijas ieguves (pirmajā gadā) dalībniekiem ir iespēja otrajā gadā papildināt savas zināšanas vienā no piedāvātajām profesionālās kompetences pilnveides programmām Latvijas Universitātē.

Visa mācību procesa laikā skolotājiem ir pieejams papildu atbalsts – “Mācītspēks” kurators un mentors –, kuru nodrošina pati skola, lai ievadītu jauno pedagogu darbā, palīdzot ar tehniskām iemaņām, piemēram, E-klases apguvi, un stundu vērošanu. Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīts arī supervizors. Visu mācību laiku skolotāji saņem arī stipendiju, lai varētu nestrādāt pilnu slodzi un sekmīgi pabeigt mācības.

Par “Mācītspēks”

Darba vidē balstītas pedagoģijas studijas “Mācītspēks” iekļauj 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” apguvi pirmajā jeb kvalifikācijas gadā un otro jeb indukcijas gadu, kura kaikā skolotāji turpina profesionālo pilnveidi vienā no četrām profesionālās kompetenču pilnveides mācību programmām Latvijas Universitātē.

Plašāka informācija par “Mācītspēks” ir pieejama www.macitspeks.lu.lv, savukārt par citām pedagoģijas studiju iespējām – www.esiskolotajs.lu.lv. “Mācītspēks” īsteno Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte un RTU Liepājā.

Dalīties

Saistītais saturs

“Mācītspēks” skolotāja: bērnus motivēju mācībām caur zināšanu sasaisti ar dzīvi
08.03.2024.

“Mācītspēks” skolotāja: bērnus motivēju mācībām caur zināšanu sasaisti ar dzīvi

“Mācītspēks” skolotājs: kā skolēns neiztēlojos sevi pedagoga lomā klases priekšā
15.02.2024.

“Mācītspēks” skolotājs: kā skolēns neiztēlojos sevi pedagoga lomā klases priekšā

“Mācītspēks” aicina profesionāļus ar augstāko izglītību kļūt par skolotājiem
01.02.2024.

“Mācītspēks” aicina profesionāļus ar augstāko izglītību kļūt par skolotājiem