Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments

Vēl 10 pašvaldības pievienosies Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un Latvijas Universitātes (LU) sadarbības memorandam, lai kopīgiem spēkiem veicinātu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu Latvijā. Kopumā IZM un LU memorandu būs parakstījušas 24 pašvaldības un divas universitātes. Tikšanās ar novadu pārstāvjiem un memoranda parakstīšana notiks 28. februārī plkst. 12.30 LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19 Rīgā.

“Kvalitatīva izglītība ir prioritāte, lai nodrošinātu arī turpmāku Latvijas intelektuālo un ekonomisko attīstību. Izglītības sistēmai un pedagogiem ir jāiet līdzi laikam un jāspēj atbildēt uz laikmetīgiem izaicinājumiem. Liela nozīme ir gan pareizas metodikas un klasvadības apguvei, gan praksei studiju laikā, lai pedagogs varētu sekmīgi realizēt individuālu pieeju skolēniem un sasniegtu augsti kvalitatīvu mācību procesa rezultātu. Mērķtiecīga, vienotā izpratnē balstīta sadarbība starp ministriju, augstākās izglītības mācību iestādēm un pašvaldībām tuvina mūs kvalitatīvas un starptautiski konkurētspējīgas izglītības mērķim, tāpēc man ir gandarījums, ka jau šobrīd iniciatīvai ir pievienojies absolūtais vairums Latvijas pašvaldību,” uzsvēra izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.

Sadarbības memorands tapa, noslēdzot LU un IZM rīkotu diskusiju ciklu par pedagogu sagatavošanas un tālākizglītības jautājumiem. Sākotnēji to parakstīja Rīga un Madonas novads. Vēlāk iniciatīvai pievienojās un vienošanos parakstīja arī Aizkraukles, Alūksnes, Ādažu, Bauskas, Jelgavas, Jēkabpils, Krāslavas, Ķekavas, Mārupes, Rēzeknes un Ropažu novadu pašvaldības, kā arī Jelgavas valstspilsētas pašvaldība un Daugavpils Universitāte. 28. februārī memorandam pievienosies arī Dobeles, Gulbenes, Līvānu, Ludzas, Olaines, Preiļu, Smiltenes, Tukuma un Valkas novadi, kā arī Daugavpils valstspilsētas pašvaldības.

Sadarbības memoranda parakstītāji apliecina savstarpējo ieinteresētību un gatavību kopīgi strādāt, lai veicinātu kvalitatīvas izglītības pieejamību, nodrošinātu skolotāju sagatavošanu un profesionālo pilnveidi, kā arī lai uzturētu motivāciju strādāt skolotāja profesijā. Vienošanās paredz izveidot bāzes skolas topošo skolotāju mācību praksēm un mentoru iesaistei, centralizētam metodiskajam darbam ar talantīgiem skolēniem un skolotāju profesionālās kompetences pilnveidei. Memoranda parakstītāji vienojas praksē ieviest skolotāju vakanču datubāzi, tādējādi nodrošinot efektīvu aktuālo brīvo vakanču publiskošanu, to analītiku un veicinātu arī pedagogu īstermiņa nodarbinātību. Iecerēta psiholoģiskās atbalsta sistēmas izveide skolotājiem un skolēniem.

“Latvijas Universitātē ir senas tradīcijas skolotāju sagatavošanā, ko vēlamies uzturēt un pilnveidot, lai piemērotos izglītības sistēmas vajadzībām. Organizējot diskusijas dažādos Latvijas novados, vēlējāmies izprast, kas ir aktuālās vajadzības un ko varam no savas puses piedāvāt, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību ikvienam. Mums ir daudz dažādu ieceru, kuras plānojam realizēt, tāpēc esam priecīgi, ka gan Izglītības un zinātnes ministrija, gan arī pašvaldības ir gatavas sadarboties, lai mēs visi kopā pilnveidotu izglītības kvalitāti Latvijā,” sadarbības nozīmību komentē LU Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes dekāne profesore Linda Daniela.

LU memorandā apliecina gatavību izveidot studiju programmas sociālajiem pedagogiem, speciālajiem pedagogiem, mūzikas, sporta un vizuālās mākslas skolotājiem. Iecerēta pedagogu izglītības ieguves ceļu dažādošana, piemērojoties darba tirgus aktuālajām prasībām, tostarp modulāras sistēmas ar pārejām starp studiju programmām universitātēs ieviešana, valsts finansējuma palielinājums skolotāju izglītošanai visās studiju formās un skolotāju sertifikācijas izveide. Esošā vienošanās ir atvērta dalībnieku loka paplašināšanai arī turpmāk.

Dalīties

Saistītais saturs