Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments

14. februārī plkst. 10.00 Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskā centra Dabas mājas auditorijā Magnum tiks prezentēts LU Biloģijas fakultātes speciālistu un Latvijas skolu bioloģijas skolotāju sagatavotais metodisko materiālu komplekts skolotājiem “Bioloģija I”. Tajā iekļauti materiāli 105 interaktīvām bioloģijas mācību stundām, tostarp saistītie papildmateriāli – pārbaudes un laboratorijas darbi. Turpmāk materiālu komplekts būs brīvi pieejams izmantošanai skolotājiem vietnē skolo.lv.

Materiālu komplekts “Bioloģija I” ir nozīmīgs atbalsts gan pieredzējušiem skolotājiem, gan jaunajiem pedagogiem, kuri savas pedagoga gaitas ir uzsākuši nesen, vai kuriem bioloģija nav viņu pamata specializācija. Sagatavotie stundu plāni un mācību materiāli ar bagātīgiem metodiskiem komentāriem palīdzēs izprast stundu veidotāju redzējumu Izglītības standartā izvirzīto prasību sasniegšanai.  

Pasākumā dalībnieki tiks iepazīstināti ar projekta rezultātā izstrādāto ieteicamo optimālā līmeņa mācību programmu “Bioloģija I” un mācību materiāliem, kā arī eksperti dalīsies savā pieredzē mācību stundu izstrādē un aprobācijā, uzklausīs projekta recenzentu viedokļus un jau izmantošanā nodotā projekta “Fizika I” veidotāju priekšlikumus ilgtspējības nodrošināšanai. 

Par projekta norisi un ieguldījumu STEM zināšanu pilnveidē, kā arī materiālu praktisko pielietojumu skolās stāstīs projekta  koordinatore, LU Bioloģijas fakultātes dekāne, Dr.biol. Līga Ozoliņa-Molla. 

Turpinājumā sekos LU rektora prof. Indriķa Muižnieka, izglītības un zinātnes ministres Andas Čakšas, Valsts izglītības un satura centra vadītāja pienākumu izpildītājas Initas Juhņēvičas un Bioloģijas skolotāju asociācijas vadītājas Vēsmas Vijupes uzrunas. Jaunizveidotā metodisko materiālu komplekta satura komandas vadītāja Dr.paed. Rita Birziņa iepazīstinās ar materiālu izmantošanu kompetenču pieejā, savukārt sasniedzamos rezultātus iezīmēs izglītības zinātnes didaktikas jomas eksperte Dr.paed. Daiga Kalniņa

Atklāšanas pasākuma praktiskajai pieredzei un diskusijām veltītajā daļā gaidāmi projekta darba grupu ziņojumi, materiālu izvērtējums, to lietotāju līdzšinējā pieredze, kā arī pieredzes apmaiņas diskusijas ar metodisko materiālu komplekta skolotājiem “Fizika I” veidotājiem.  

Pasākumā aicināts piedalīties ikviens interesents, iepriekš reģistrējoties: https://conferences.lu.lv/event/531/ 

Apakšprojekts “Digitālie autorrisinājumi STEM mācību satura apguves mācīšanās stratēģiju attīstībai pandēmijas ietekmes mazināšanai Bioloģija I” (Identifikācijas Nr. VISC 2023/2 tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros. (Identifikācijas Nr. VISC 2023/2) 

Dalīties