Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments

Otrdien, 19. decembrī, Ministru kabinets apstiprināja Latvijas Universitātes (LU) Nekustamo īpašumu attīstība plānu 2022. – 2027. gadam, attīstības mērķus un rīcību ar nekustamo īpašumu, ko augstskolai bez atlīdzības nodevusi valsts. To paredz valdībā apstiprinātais Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais rīkojums.

LU Nekustamo īpašumu attīstības plāna stratēģiskie mērķi­ paredz koncentrēt studiju un pētniecības resursus, lai sekmētu universitātes pamatdarbības kvalitāti un starptautisko konkurētspēju. LU turpina veidot studiju un zinātnisko Akadēmisko centru Rīgā, Torņakalnā, vienlaicīgi optimizējot izmantoto telpu platību, apsaimniekošanas un administrēšanas izmaksas. Attīstības plāns paredz saglabāt LU īpašumā un atjaunot vēsturisko ēku Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

LU Akadēmiskā centra izveide ir uzsākta 2009. gadā, kad Ministru kabinets piešķīra šim mērķim valsts zemi Jelgavas ielā 1, Torņakalnā, savukārt 2016. gadā sporta infrastruktūras attīstībai tika piešķirta arī zeme Vienības gatvē 5. Rīgas dome Akadēmiskā centra attīstībai nodeva teritoriju Vienības gatvē  7.

LU Nekustamo īpašumu Attīstības plāns līdz 2027. gadam turpina iesāktos attīstības virzienus. Attīstības plāns raksturo īpašumu kopumu, nosaka stratēģiskos uzdevumus un rīcības virzienus, kā arī uzskaita attīstības projektus un ieceres, veido optimālu nekustamo īpašumu portfeļa struktūru.

Šobrīd LU Akadēmiskā centrā notiek Rakstu mājas būvniecība. Plānotas arī Sporta, Veselības un Tehnoloģiju mājas. Studentu un viesu māju paredzēta attīstīt publiskā privātā partnerībā.

Akadēmiskā centra turpmākai attīstībai LU piesaista dažādus Eiropas Savienības finanšu instrumentus, sadarbojas ar Eiropas attīstības finanšu institūcijām, kā arī izvērtē iespējas realizēt attīstības projektus,  piesaistot privātā sektora investīcijas.

LU īpašumā, lietošanā vai valdījumā ir 70 objekti. Kopējā ēku un būvju platība ir vairāk nekā 280 tūkstoši kvadrātmetri, zemes platība ir vairāk nekā 2,3 miljoni kvadrātmetri. Nekustamā īpašuma attīstības plāns ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas nosaka LU rīcību infrastruktūras attīstības jomā.

Ministru kabineta rīkojums “Par Latvijas Universitātes Nekustamo īpašumu attīstības plānu 2022.-2027. gadam” pieejams Ministru kabineta tīmekļvietnē.

Dalīties