5. decembrī pubilcēti QS Pasaules universitāšu reitinga: Ilgtspējība (QS World University Rankings: Sustainability) rezultāti. Tajā Latvijas Universitāte (LU) ierindota 695. vietā no 1043 pasaules valstu universitātēm, 290. no 493 Eiropas valstu universitātēm un pirmajā vietā no divām iekļautajām Latvijas augstskolām.

QS Pasaules universitāšu reitingā: Ilgtspējība augstskolas tiek vērtētas trīs kategorijās: “Ietekme uz vidi”, “Sociālā ietekme” un šogad pievienotā kategorija “Pārvaldība”. Reitinga veidotāji uzsver: tieši augstskolas ir vispateicīgākā vide, lai, apvienojot pētniecību, jaunu zināšanu apguvi, pārdomātu procesu pārvaldību un iesaistot plašāku sabiedrību, veicinātu ilgtspējības procesu attīstību. Reitings tiek veidots jau otro gadu, un šogad tajā ir iekļautas divas reizes vairāk universitāšu nekā pērn. Tāpat būtiski attīstīta un mainīta reitinga metodoloģija. Kopš šī gada ilgtspējība ir kļuvusi arī par vienu no būtiskajiem kritērijiem QS Pasaules universitāšu reitingā.  

Iestādes var saņemt vērtējumu atsevišķi katrā vai visās trīs reitinga kategorijās un kopumā. LU visaugstāk novērtēta Izglītības ietekmē (489. vieta pasaulē) un Vides izglītībā (498. vieta pasaulē). 

“Vērtējot Universitātes rezultātus kontekstā ar reitingu metodoloģijas maiņu, varam lepoties ar augstākajiem sasniegumiem Latvijā. Reitingu vērtēšanas rāmis ir nepārprotams norādījums augstākās izglītības iestādēm visā pasaulē pilnveidot savu darbību vides, sociālajos un pārvaldības jautājumos. LU ir fundamentāla platforma ilgtspējas attīstīšanai. Šāda veida monitorēšana ir Universitātes liecība par nepārtrauktību ilgtspējas veicināšanā un mūsu pašu apņemšanos risināt ar to saistītos jautājumus,” komentē LU Ekopadomes priekšsēdētājs Renārs Kairis. 

Pēc LU Ekopadomes ierosinājuma 2023. gada 31. janvārī LU Padome ir apstiprinājusi LU Ilgtspējīgas attīstības politiku. Šīs politikas mērķis ir noteikt un attīstīt atbildīgu universitātes rīcību un būt attieksmes līderim uzvedības un paradumu maiņā, kas sekmē ilgtspējīgu attīstību kā augstskolā, tā Latvijā kopumā. Ilgtspējīgas attīstības politika nosaka ilgtspējas attīstīšanu pētniecībā, inovācijās un zināšanu pārnesē; izglītībā un studijās ilgtspējīgai attīstībai; komunikācijā un iesaistē; sociāli atbildīgās investīcijās; resursu pārvaldībā; sabiedrības labbūtību veicinošā vidē; sadarbībā reģionālu un globālu ilgtspējas mērķu sasniegšanai. Plašāk LU ilgtspējīgas attīstības mērķi tika iztirzāti TV24 raidījumā “Alma Mater” mēneša ieskaņā.  Sarunā piedalījās LU Administrācijas vadītājs Andris Sarnovičs un LU Ekopadomes priekšsēdētājs Renārs Kairis. Raidījuma ieraksts skatāms XTV.lv arhīvā.   

Dalīties