Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments

Divu nedēļu garumā, no 23. oktobra līdz 3. novembrim, norisinājās ikgadējā Latvijas Universitātes (LU) skolēnu akcija – pielaikot studenta kurpes. Vairāk kā tūkstotis skolēnu iejutās studentu lomā un piedzīvoja lekcijas, seminārus un praktiskās nodarbības sevis izvēlētajā studiju programmā.

Piekrītot iekāpt “studenta kurpēs”, skolēns vienu dienu pavadīja LU, dodoties līdzi studentam viņa ikdienas gaitās, gan arī sarunājoties un saņemot atbildes uz dažādiem interesējošiem jautājumiem. Nemainīgi kā iepriekšējos gados lielākā interese bijusi par studiju programmām “Ārstniecība", “Psiholoģija”, “Biznesa vadība” un “Ekonomika”, taču šajā reizē pārsteidz skolēnu lielā interese par “Filozofijas”, “Vēstures”, “Mākslas” un valodu studiju programmām. 

2023./2024. akadēmiskā gada rudenī studenta kurpēs “iekāpa” 1 107 skolēni no dažādiem Latvijas reģioniem, sekojot līdzi 427 LU studentiem no 53 studiju programmām.  

Kā uzsver Anna Marija Ansone no LU Pedagoģijas, Psiholoģijas un mākslas fakultātes: “Šis pasākums ir lieliska iespēja skolēniem vēl pirms studiju uzsākšanas izmēģināt, kā tas ir būt studentam. Skolēni var iepazīties ar universitātes pasniedzējiem, apmeklēt lekcijas, uzdot jautājumus un redzēt studiju vidi tieši tādu, kāda tā ir. Tā ir iespēja iegūt reālu, nefiltrētu informāciju un priekšstatu par to, kāda būs studiju pieredze, kas savukārt ļauj skolēniem pieņemt apzinātu, informētu lēmumu tālākās izglītības izvēlē.” 

Skolēni augsti novērtējuši iespēju piedalīties semināros, slimnīcas nodarbībās, pildīt praktiskos darbus, darboties laboratorijās, redzēt vidi un sarunāties ar mācībspēkiem. Daļa skolēnu uzsver, ka viņi šobrīd mācās 12. klasē un lēmumi par eksāmenu kārtošanu ir jāpieņem jau tagad, līdz ar to viņi novērtē iespēju izmēģināt studijas rudenī, lai gūtu apstiprinājumu savai izvēlei vai paspētu vēl domas mainīt. 

"LU rīkotais pasākums “Studenta kurpēs” ir lieliska iespēja vidusskolēniem vienu dienu iejusties studenta lomā un piedalīties studiju procesā. Studenti izrāda skolēniem fakultātes telpas, iepazīstina ar kursa biedriem un studiju dzīvi. Tāpat tā ir lieliska iespēja iepazīties ar mācībspēkiem un saprast, kā tad notiek darbs lekcijās. Protams, studentu dzīve nav iedomājama arī bez ārpusstudiju aktivitātēm un skolēniem tiek dots plašāks ieskats, ko piedāvā studentu pašpārvalde un Universitāte," akcentē Liene Bērziņa, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes sabiedrisko attiecību speciāliste.   

Nule notikušajās “Studenta kurpēs” pieteicās rekordaugsts studentu skaits – 427, pārsniedzot iepriekšējo gadu gandrīz par 100 studentiem (2023. gadā “Studenta kurpēs” piedalījās 350 studenti). Studenti snieguši pozitīvas atsauksmes par skolēnu iesaistīšanos studiju dzīvē. Studenti novērtē, ka Universitāte ir bijusi atvērta iespējai iesaistīt skolēnus studiju procesā un skolēnam ir bijusi iespēja pildīt arī dažādus praktiskos uzdevumus. Tāpat šis pasākums palīdzējis sakopot domas, motivēt pašiem sevi un saprast, kas tad īsti ir licis pašiem izvēlēties konkrēto studiju programmu. “Priecājos, ka bija iespēja iepazīstināt skolēnu ar pirmā kursa studenta dzīvi, turklāt, saņemot atgriezenisko saiti, sapratu, ka skolēnam doties pie studenta, kas mācās pirmajā kursā, ir visvērtīgāk, jo tad viņi piedzīvo to, kas būs uzreiz, nevis pēc pāris gadiem,” uzsver LU students. 

Pirecājamies par skolēnu un studentu lielo interesi un pozitīvo pieredzi!  

Uz tikšanos LU!  

Dalīties

Saistītais saturs

Iekāp studenta piedzīvojumos – LU notiks pasākums “Studenta kurpēs”
18.04.2024.

Iekāp studenta piedzīvojumos – LU notiks pasākums “Studenta kurpēs”