Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments

Latvijas Universitāte (LU) un Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ar tikšanos 19. oktobrī LU filiālē Cēsīs turpina diskusiju ciklu, kurā kopā ar pašvaldību, izglītības pārvalžu un reģiona skolu vadītājiem analizē pedagogu sagatavošanas un tālākizglītības jautājumus. Uz sarunu aicina izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša un universitātes rektors Indriķis Muižnieks, bet kā eksperti ielūgti piedalīties Cēsu, Valmieras, Limbažu, Smiltenes, Siguldas, Saulkrastu, Valkas, Alūksnes, Gulbenes un Balvu novadu pašvaldību vadītāji un izglītības eksperti, un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji.

„Mūsu mērķis ir panākt visiem bērniem pieejamu, kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību visā Latvijā. Diemžēl 96% aptaujāto Latvijas skolēnu vecāku šobrīd uzskata, ka izglītības kvalitāte dažādās Latvijas skolās atšķiras. Izglītības uz zinātnes ministrija ir vienisprātis ar skolēnu vecākiem, ka visās skolās nepieciešama vienlīdz laba izglītības kvalitāte, emocionālā vide un individuālais atbalsts. Šī mērķa sasniegšanai, Latvijai ir nepieciešami augsti kvalificēti un profesionāli skolotāji. To iespējams paveikt, gan nodrošinot kvalitatīvu profesionālo izglītību topošajiem pedagogiem un profesionālās pilnveides kursus esošajiem skolotājiem, gan ieviešot atbilstošu finansēšanas modeli skolotāju atalgojumam. Nozares finansēšanas modelim jāietver kā stipendijas pedagoģijas studentiem un jaunajiem skolotājiem, tā arī jāparedz studiju kredītu dzēšanas iespēja. Jaunu talantu piesaistei Latvijas izglītības sistēmai, mums ir jāturpina sadarboties ar nevalstisko sektoru, piemēram, „Iespējamo misiju”, un jāturpina ieviest motivējošas programmas kā projektā „Mācītspēks”, kuru līdzšinējie rezultāti runā paši par sevi,” uzsver izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša. 

„LU kā zinātnes universitāte ir noteikusi skolotāju izglītību un ar to saistīto pētniecību kā savu attīstības prioritāti. Arī pašlaik notiekošās pārmaiņas LU struktūrā stiprinās skolotāju izglītības kvalitāti un saikni ar citām daudzveidīgajām universitātes darbības jomām. Mēs esam ļoti ieinteresēti sarunāties un uzklausīt ierosinājumus, ko gan nekavējoties, gan tuvākajos gados varētu darīt topošo un jau darba gaitas uzsākušo pedagogu mērķtiecīgam atbalstam. LU izglītību iegūst Latvijā lielākais skolotāju skaits. Mūsu speciālisti ir iesaistīti arī pedagogiem nepieciešamo metodisko materiālu izveidē, darbā ar talantīgajiem bērniem visā Latvijā. LU palīdz skolotāju profesionālajai pilnveidei, piedalās mācību rezultātu starptautiskajā vērtēšanā un salīdzināšanā. Skolotāju darba prestiža celšana ir mūsu visu kopīgā rūpe. LU kā sabiedrībai un sadarbībai atvērtas universitātes uzdevums ir kopā ar ministriju un novadu pārstāvjiem meklēt risinājumus skolotāju trūkuma novēršanai, tai skaitā arī izmantot iespējas, kuras sniedz filiālēs novados,” iezīmē LU rektors profesors Indriķis Muižnieks.  

Pirmā šāda diskusija 12. oktobrī norisinājās LU filiālē Bauskā. Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša, LU rektors profesors Indriķis Muižnieks un LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) dekāne profesore Linda Daniela uz sarunu bija aicinājuši pārstāvjus no Bauskas, Jelgavas, Dobeles, Olaines, Ķekavas, Ogres, Salaspils, Ropažu, Ādažu, Jūrmalas un Mārupes pašvaldībām un Latvijas Pašvaldību savienības. Diskusiju vadīja LU Padomes locekle Mārīte Seile, un tajā izskanēja tādi priekšlikumi kā pedagogu profesionālās pilnveides kursi un sertifikācija, pedagoģijas studiju principu maiņa, atbalsts jaunajiem pedagogiem, uzsākot darbu skolā, mobinga novēršana, citu nozaru profesionāļu piesaistīšana skolām atsevišķu stundu vadīšanai u.c. Kā vienu no svarīgiem aspektiem dalībnieki uzsvēra tieši pedagogu noturēšanu skolās, kas nereti nav atkarīga no tā, cik laba alga un kādus bonusus piedāvā pašvaldība. Lielāka nozīme ir drošai un atbalstošai darba videi, sabiedrības attieksmei un iespējām sevi pilnveidot. 

Diskusiju cikls gada noslēdzošajā ceturksnī norisināsies arī citos Latvijas reģionos.  

Dalīties

Saistītais saturs

Atslēgas cilvēks ir skolotājs – LU un IZM noslēdz diskusiju ciklu par pedagogu sagatavošanu
12.02.2024.

Atslēgas cilvēks ir skolotājs – LU un IZM noslēdz diskusiju ciklu par pedagogu sagatavošanu

Skolās ir daudz izcilu skolotāju, bet vajag vairāk jauno pedagogu
23.10.2023.

Skolās ir daudz izcilu skolotāju, bet vajag vairāk jauno pedagogu