Latvijas Universitāte (LU) jaunākajā "Times Higher Education" pasaules universitāšu reitingā ieguvusi augstāko vērtējumu starp Latvijas augstskolām, pirmo vietu dalot ar Rīgas Tehnisko Universitāti (RTU).

THE jaunākajā reitingā iekļautas 1904 universitātes no 104 pasaules valstīm, tai skaitā četras augstskolas no Latvijas. Visaugstāko novērtējumu LU saņēmusi pētniecības vides kategorijā, ierindojoties 537. vietā. Šajā kategorijā tiek vērtēts ne tikai pētniecības apjoms, bet arī universitātes reputācija zinātnē. Atzinīgi vērtēta arī sadarbība ar industriju un starptautiskā sadarbība. 

Reitings izziņots 27. septembrī Austrālijā. Šogad paiet 20 gadi kopš pirmā THE Pasaules universitāšu reitinga iznākšanas. Pasaules labākās universitātes tiek vērtētas piecās kategorijās – mācību vide, pētniecības vide, pētījumu kvalitāte, starptautiskā darbība un sadarbība ar industriju. Šogad vērtēšanas metodoloģija ir būtiski mainīta, liekot uzsvaru uz zinātniskās darbības izcilību. Iekļauti indikatori, kas vērtē zinātnisko publikāciju atrašanos pasaulē visvairāk citēto darbu skaitā, arī patentu citējamība. Joprojām liela nozīme ir universitātes reputācijai.

“THE reitings apliecina, ka LU ir starptautiski atzīts zinātnes centrs. Vērtēšanas metodoloģijas maiņa dod būtiskas priekšrocības universitātēm ar ilglaicīgu intensīvas pētniecības atbalsta vēsturi, ar ko mūsu valstī nevaram lepoties. LU šogad atrodas 1001.–1200. vietā un ir visaugstāk vērtētā Latvijas augstskola,” reitingu komentē LU rektors profesors Indriķis Muižnieks.

“Reitinga rezultāti liecina par Latvijas universitātes potenciālu un sekmīgu attīstību. Esmu pārliecināts, ka pie adekvāta finansējuma esam spējīgi ne tikai būt līderi Latvijā, bet arī iekļūt pasaules 500 labāko universitāšu skaitā,” vērtē LU Padomes priekšsēdētājs profesors Ivars Kalviņš.

Reitings tiek veidots, gan izmantojot zinātnisko sasniegumu informāciju no SCOPUS publikāciju bāzes, gan augstskolu sniegto, gan aptaujās iegūto informāciju. Reitings sniedz plašu un līdzsvarotu augstskolu salīdzinājumu studentu, akadēmiskā personāla, universitāšu vadītāju, industrijas un citu sabiedrības pārstāvju vērtējumā. Tajā iekļautas arī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU) un Rīgas Stradiņa Universitāte, kas pēc jaunās vērtēšanas metodoloģijas abas ieņēmušas 1500+ vietu.

 

Dalīties