LU Akadēmiskais centrs

Ministru kabinets šodien, 23. maijā, atbalstīja Banku augstskolas pievienošanos Latvijas Universitātei. Jau pērn novembrī abu augstskolu padomju priekšsēdētāji un rektori parakstīja nodomu līgumu par Banku augstskolas integrāciju Latvijas Universitātē, līdz ar Ministru kabineta lēmumu šim procesam dota “zaļā gaisma”.

Ministru kabineta rīkojums paredz, ka abu augstskolu apvienošanās notiks pakāpeniski līdz 2025. gada 31. augustam. Integrācijas process paredz Banku augstskolas zīmola un autonomijas saglabāšanu. Tāpat Banku augstskolai joprojām būs tiesības izvēlēties akadēmisko personālu, tiks saglabātas konkurētspējīgās studiju programmas un sadarbības līgumi ar citām augstskolām, kas nodrošina starptautiski atzītus diplomus.

Augstskolu reformas mērķis ir stiprināt zinātni un uzlabot augstākās izglītības kvalitāti. Starptautiski atzītu finanšu vadības jomas izglītību piedāvājošas augstskolas pievienošanās zinātnes universitātei ir abas puses stiprinošs process. Banku augstskola ir saņēmusi atbalstu no finanšu nozares un pieaicinātajiem ekspertiem sadarbībai ar Latvijas Universitāti, tā paplašinot iespējas studentiem apgūt papildu studiju moduļus, iesaistīties zinātnes procesos un izmantot abu augstskolu piedāvātās izaugsmes iespējas.

“Banku augstskolas iekļaušanās Latvijas Universitātes ekosistēmā ļaus izveidot Baltijas mēroga biznesa skolu. Tas sekmēs studiju kvalitāti un jaunu pētniecības virzienu attīstību. Šis ir piemērs augstskolu pārdomātai sadarbībai, kas vērsta uz attīstību, kvalitatīvu biznesa studiju pieejamību ikvienam Latvijas vai ārvalstu studentam. Kā zinātnes universitāte mēs esam ieinteresēti augsti kvalificētu, akadēmiski izglītotu ekspertu sagatavošanā, un augstskolu konsolidācija šos mērķus palīdzēs sasniegt,” saka LU rektors profesors Indriķis Muižnieks.

Pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas abas augstskolas izstrādās plānu Banku augstskolas integrācijai Latvijas Universitātē līdz 2025. gada 31. augustam. IZM, Banku augstskolas, LU, abu augstskolu studējošo pašpārvalžu pārstāvji, kā arī abu augstskolu arodorganizāciju pārstāvji kopīgi darbosies, lai sasniegtu kopīgu mērķi – BA veiksmīgu iekļaušanās LU ekosistēmā.

“Ministru kabineta lēmums neietekmē esošo studentu studiju programmas, tos nosaka izglītības programmu akreditācija un Banku augstskolas noslēgtie līgumi. Sākot ar 2025. gada 1. septembri, būsim autonoma iestāde Latvijas Universitātes ekosistēmā un turpināsim īstenot visas savas programmas un veidosim jaunas starpdisciplināras programmas. Integrācija Latvijas Universitātē mums ļaus ieviest jaunus digitālus risinājumus un veidot jaunus projektus, efektīvi koplietojot resursus,” stāsta Banku augstskolas rektore Līga Peiseniece.

Latvijā iegūta izglītība finanšu jomā ir konkurētspējīga starptautiskā mērogā. Banku augstskolas iekļaušanās Latvijas Universitātē stiprinās attīstību, neprasot izvēlēties kompromisu starp izcilību un kvalitāti biznesa skolu nišā, piedāvājot studentiem iegūt starptautiski atzītu diplomu starptautiski regulētā nozarē.

Gan Banku augstskolai, gan Latvijas Universitātei ir svarīgi turpināt piedāvāt studentiem un nozarei modernas starpdisciplinārās izglītības programmas, lai nodrošinātu vajadzīgo speciālistu skaitu, jo šobrīd darba tirgus pieprasījums stipri pārsniedz piedāvāto.

2023./2024. uzņemšana gan Latvijas Universitātē, gan Banku augstskolā notiks bez izmaiņām, saglabājot visas esošās akreditētās studiju programmas.

Dalīties

Saistītais saturs

Banku augstskola izvēlas iekļauties Latvijas Universitātes ekosistēmā
29.11.2022.

Banku augstskola izvēlas iekļauties Latvijas Universitātes ekosistēmā