Doktora grāda saņēmēja nozīmīte, šalle un diploms
Nozīmīte, šalle un diploms, ko propmocijas ceremonijā saņem doktora grāda ieguvējs Foto: Toms Grīnbergs, LU

Septembra pēdējā nedēļā Latvijas Universitāte (LU) atzīmē dibināšanas 103. gadadienu. Viena no svinību tradīcijām ir promocijas ceremonija, kurā īpaši tiek godāti doktora grāda ieguvēji iepriekšējā akadēmiskajā gadā. Šogad promocijas ceremonijā piedalīsies 33 jaunie zinātnes doktori, kuri saņems ne tikai apliecinājumu par zinātnes grāda saņemšanu, bet arī īpašas piemiņas veltes – “doktora” šalli un nozīmīti.

Kas tad ir promocijas ceremonija un kā tā radusies? Līdz 2009. gadam LU jaunajiem doktoriem diplomus izsniedza kārtējās LU Senāta sēdēs, jo promocijas darbu aizstāvēšana notiek neregulāri, visa kalendārā gada laikā. 2009. gadā tika nolemts godināt doktora grāda ieguvējus, aicinot viņus piedalīties vienā kopīgā sarīkojumā – promocijas ceremonijā LU dibināšanas dienas svinīgo pasākumu laikā.

Pirmās ceremonijas tika rīkotas kā atsevišķi sarīkojumi, bet jau vairākus gadus tās ir LU dibināšanas dienas Senāta svinīgās sēdes  sastāvdaļa. Promocijas ceremonijas laikā jaunie doktori saņem Goda zīmes – LU doktoru atpazīšanas zīmi sudraba nozīmīti, īpašu kobaltzilu šalli, kas simbolizē LU karogu un ir kā piederības zīme LU saimei, un apliecinājuma rakstu.

Kā norāda LU rektors profesors Indriķis Muižnieks: “Godināt jaunos doktora grāda ieguvējus ir universitāšu vēsturiska tradīcija. Arī mūsu Alma Mater šī svinīgā tradīcija nostiprinās, sniedzot grāda ieguvējiem, viņu darba vadītājiem un visai universitātes saimei gandarījumu par padarīto darbu. Universitāte lepojas, ka par savai saimei piederīgiem varam saukt izcilus pētniekus, kuri devuši pienesumu gan savas zinātņu nozares attīstībai, gan stiprinājuši LU Eiropas zinātnes un augstākās izglītības telpā.”

I. Muižnieks uzsver, ka doktora grāda īpašnieki nodrošina LU mācībspēku ataudzi un “sniedz nozīmīgu ieguldījumu Universitātes kā nacionālas zinātnes universitātes attīstībai, īstenojot tās devīzi "Zinātnei un Tēvzemei".”

Par promocijas ceremonijas neatņemamu sastāvdaļu ir kļuvis kopīgs doktora grāda ieguvēju foto ar LU rektoru, kā arī jauno doktoru un zinātnisko vadītāju pārstāvja uzruna Senāta sēdes dalībniekiem. Daži LU akadēmiskā saimes pārstāvji ir piedalījušies ceremonijā gan kā jaunie doktori, gan pēc vairākiem gadiem – jau kā zinātniskie vadītāji, kas liecina par to, ka saikne ar Alma Mater nav zudusi. 

Šogad promocijas ceremonija notiks 28. septembrī plkst. 12.00 LU Lielajā aulā. Apliecinājumus par doktora grāda iegūšanu saņems 20 humanitāro un sociālo zinātņu un 13 dabas un medicīnas zinātņu doktori. Izstrādāto promocijas darbu tēmas aptver teju  visas LU pārstāvētās zinātņu nozares – ekonomiku un uzņēmējdarbību, filozofiju, ētiku un reliģiju, politikas zinātni, izglītības zinātnes, plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas zinātni, psiholoģiju, socioloģiju un sociālo darbu, tiesību zinātnes, bioloģiju, ķīmiju, klīnisko medicīnu, fiziku un astronomiju, matemātiku, zemes zinātnes, fizisko ģeogrāfiju un vides zinātnes. Visvairāk doktora grādu saņēmēju – deviņi – ir ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē.

Dalīties

Saistītais saturs

Latvijas Universitātes Astronomiskajā tornī sākas demonstrējumu sezona
03.10.2022.

Latvijas Universitātes Astronomiskajā tornī sākas demonstrējumu sezona

LU vadība apmeklēja Burgundijas universitātes 300 gadu jubilejas svinības
28.09.2022.

LU vadība apmeklēja Burgundijas universitātes 300 gadu jubilejas svinības

Svinīgajā Senāta sēdē atzīmē Latvijas Universitātes 103. gadadienu
28.09.2022.

Svinīgajā Senāta sēdē atzīmē Latvijas Universitātes 103. gadadienu

Svinīgajā Senāta sēdē sveiks emeritus profesorus un doktora grāda ieguvējus
27.09.2022.

Svinīgajā Senāta sēdē sveiks emeritus profesorus un doktora grāda ieguvējus

Doktorantūra ir ceļš uz viedu sabiedrību. Diskutē par studijām un pētniecību doktorantūrā
07.07.2022.

Doktorantūra ir ceļš uz viedu sabiedrību. Diskutē par studijām un pētniecību doktorantūrā

Inga Pudža: Zinātne - tas ir uz mūžu
17.06.2022.

Inga Pudža: Zinātne - tas ir uz mūžu