Publicitātes foto.

Latvijas Universitātes zinātnieki kopā ar Pārresoru koordinācijas centru (PKC) Pašvaldību savienības rīkotā seminārā 28. janvārī informēs pašvaldības par bērnu agrīnā attīstības skrīninga izstrādes gaitu un iespēju pirmsskolas izglītības iestādēm un ģimenes ārstu praksēm piedalīties skrīninga pirmās versijas pilotēšanā.

Bērna izredzes dzīvē nereti ir atkarīgas no spējas laikus pamanīt viņa attīstību kavējošus riskus un atbilstoši rīkoties, jo īpaši pirmajos bērna dzīves gados, kad mazā cilvēka attīstība norit visstraujāk. Lai nodrošinātu savlaicīgu attīstības grūtību atpazīšanu bērniem un laikus reaģētu uz bērnu vajadzībām, atbilstoši Ministru kabineta dotajam mandātam Pārresoru koordinācijas centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Veselības ministriju ir uzsācis darbu, lai līdz 2023.gada 31.decembrim izstrādātu bērnu vecumā no 1,5 līdz 6 gadiem vienotu agrīnās attīstības vajadzību novērtējuma metodisko instrumentu komplektu izmantošanai izglītības un veselības aprūpes jomās, tai skaitā ietverot arī speciālo vajadzību novērtēšanas instrumentu izglītojamiem pirms obligātās pirmsskolas izglītības uzsākšanas. Novērtēšanas instruments paredzēts gan bērnu fiziskās attīstības, gan arī sociālemocionālās, uzvedības un kognitīvās attīstības grūtību atpazīšanai. Lai novērtēšanas instruments jeb skrīnings atbilstu augstiem kvalitātes standartiem un būtu saskaņā ar labākām pasaules praksē izmantotajām pieejām bērnu attīstības vajadzību atpazīšanā, tā izstrādē iesaistīta Latvijas Universitāte un vairāk kā piecpadsmit Latvijas vadošie jomas zinātnieki un praktiķi - pediatri, ģimenes ārsti, psihiatri, neirologi, klīniskie psihologi, izglītības psihologi, logopēdi, audiologopēdi un pedagogi.

Semināra laikā 28.janvārī no plkst.10.00 līdz 12.00 Pārresoru koordinācijas centra konsultantes Sigita Sniķere un Olita Augustovska kopā ar Latvijas Universitātes prof. Malgožatu Raščevsku un prof. Ditu Nīmanti iepazīstinās ar bērnu agrīnās attīstības novērtēšanas instrumenta izstrādes gaitu, prezentēs skrīninga pirmo versiju un tā īstenošanas algoritmu, kā arī informēs par skrīninga pirmo pilotu un turpmāk plānotajām aktivitātēm, kas paredzētas, lai jau pēc diviem gadiem ieviestu skrīninga metodiku un pieeju visā Latvijā.

Seminārā aicināti piedalīties speciālisti no pašvaldību izglītības pārvaldēm, iekļaujošas izglītības atbalsta centriem, pedagoģiski medicīniskām komisijām, pirmsskolas izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, kā arī ģimenes ārsti, psihologi, par izglītību un veselību atbildīgie pašvaldību deputāti.

Seminārā tiešraidē varēsit piedalīties Latvijas Pašvaldību savienības mājas lapā www.lps.lv sadaļā “Tiešraides-Videoarhīvs” vai saitē http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/.

Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi: tiesraide@lps.lv

Pašvaldības, pirmsskolas izglītības iestādes un ģimenes ārstu prakses, kuras ir ieinterersētas piedalīties agrīnā attīstības skrīninga pilotā, aicinātas līdz š.g. 10. februārim sūtīt pieteikumu Pārresoru koordinācijas centram, e-pasts: berniem@pkc.mk.gov.lv, norādot kontaktpersonu, kura būs atbildīga par turpmāko sadarbību ar agrīnā attīstības skrīninga izstrādātājiem no Latvijas Universitātes.

Pedagogiem un ģimenes ārstiem, kuri piedalīsies bērnu agrīnās attīstības novērtēšanas instrumentu pilotēšanā un aprobācijā, jau februāra mēnesī tiks nodrošinātas apmācības, lai martā uzsāktu skrīninga pilotu pirmsskolas izglītības iestādēs un ģimenes ārstu praksēs

Bērnu agrīnās attīstības skrīnings ir viens no metodiskajiem instrumentiem, ko nākotnē plānots ieviest, lai sekmētu bērnu veselīgu attīstību un pašrealizāciju, tādējādi mazinot nabadzības un sociālās atstumtības riskus. Tāpēc Pārresoru koordinācijas centrs kopā ar partneriem no Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Bērnu labklājības tīkla un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ir uzsācis darbu pie preventīvās atbalsta sistēmas veidošanas, lai visā Latvijas teritorijā nodrošinātu nepieciešamo atbalsta pakalpojumu pieejamību bērniem ar attīstības grūtībām vai to veidošanās risku. Partnerības ietvaros ģimenēm un speciālistiem tiks piedāvāti vairāki atbalsta instrumenti un programmas.

Dalīties