Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskajā apgādā izdota monogrāfija “Mūsdienu ledāji”. Grāmatas autors ir LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes asociētais profesors, Dr.ģeol. Kristaps Lamsters, kurš kopā ar kolēģiem no 2014. gada īsteno ekspedīcijas uz mūsdienu ledājiem un veic to zinātniskus pētījumus.

Monogrāfijā apskatīti mūsdienu ledāju attīstības, izplatības un dinamikas nozīmīgākie aspekti. Detalizēti raksturoti polārie reģioni – Arktika un Antarktika, kur atrodas vienīgie mūsdienu ledus vairogi, kā arī apskatīti galvenie mūsdienu ledāju izplatības reģioni pasaulē. Atsevišķa sadaļa veltīta arī ledus veidojumiem un ledājiem ārpus Zemes. Monogrāfijas nobeigumā raksturotas LU ģeologu polārās ekspedīcijas un to zinātniskie rezultāti. Grāmatas tekstu papildina liels skaits attēlu, no kuriem lielākā daļa ir paša autora un līdzgaitnieku ekspedīcijās uzņemtās fotogrāfijas. Grāmata paredzēta visiem, kuri interesējas par mūsdienu ledājiem un to nākotni, kā arī izmantojama kā papildliteratūra dabas un zemes zinātņu studentiem, kuri apgūst ar mūsdienu procesiem, ledājiem un klimatu saistītus studiju kursus. Monogrāfija publicēta latviešu valodā, lai tā kļūstot par vienu no retajiem uzziņu avotiem tiem latviešu lasītājiem, kuri vēlas izprast ledāju procesus un parādības dzimtajā valodā, veicinātu arī zinātnes terminoloģijas attīstību.

Izdevums pieejams:
Latvijas lielākajās bibliotēkās un LU e-resursu repozitorijā visiem interesentiem: → vietnē


Grāmata “Mūsdienu ledāji” izstrādāta un izdota K. Lamstera pētniecības projektā saskaņā ar pieteikumu “Zemledāja un ledāja malas veidojumu un procesu salīdzinājums Skandināvijas ledus vairoga dienvidu sektora ārējā zonā un mūsdienu ledājos Grenlandē, Islandē un Antarktikā”, Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/118, kas tiek finansēts no specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ERAF projekta 1.1.1.2/16/I/001.

 

Dalīties

Saistītais saturs

LU zinātnieki dodas ekspedīcijā uz Svalbāras arhipelāgu
16.08.2021.

LU zinātnieki dodas ekspedīcijā uz Svalbāras arhipelāgu