Latvijas Universitāte (LU) pasaules universitāšu reitingā “The Times Higher Education Impact Rankings 2021” ieņem 201. – 300. vietu un trīs Ilgtspējīgas attīstības rādītājos novērtēta kā pasaules TOP 200 universitāte.

Reitings atspoguļo universitāšu ietekmes uz sabiedrību radītājus, pamatojoties uz augstskolu panākumiem Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. Tas sniedz priekšstatu par darbu, ko veic universitātes un tā ir iespēja izcelt nozīmīgus augstskolu darbus, kurus nevērtē citu klasifikāciju reitingos.

Vislabākos rezultātus LU ieņem kategorijās –“Labs darbs un ekonomiskā izaugsme” (101. – 200. vieta), “Miers un taisnīgums” (101. – 200. vieta) un “Inovācijas un infrastruktūra” (101. – 200. vieta).

“Šie reitinga rezultāti parāda, ka Latvijas Universitāte sekmīgi īsteno tās Satversmē nostiprināto, ka “LU sekmīga darbība ir garants Latvijas attīstībai”. Rezultāti parāda, ka Latvijas Universitāte sekmīgi darbojas ne tikai studiju procesa kvalitātes pilnveidošanā un zinātniskās darbības intencificēšanā, bet sniedz lielu ieguldījumu Latvijas un visas sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā kopumā," stāsta LU Institucionālās pētniecības programmas direktors Jānis Stonis.

ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi: novērsta nabadzība, novērsts bads, laba veselība, kvalitatīva izglītība, dzimumu līdztiesība, tīrs ūdens un piemēroti sanitārie apstākļi, atjaunojamā enerģija, labs darbs un ekonomikas izaugsme, inovācijas un infrastruktūra, mazināta nevienlīdzība, ilgtspējīgas pilsētas un kopienas, atbildīgs patēriņš, planētas aizsardzība, dzīvība ūdenī, dzīvība uz zemes, miers un taisnīgums, sadarbība mērķu īstenošanai.

Kopumā reitingā vērtētas 1154 universitātes no 94 valstīm. No Latvijas universitātēm reitingā iekļautas: Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Liepājas Universitāte.  Reitingā pirmajā vietā ierindojusies Mančesteras universitāte no Lielbritānijas (University of Manchester), otrajā vietā ir Sidnejas universitāte no Austrālijas (University of Sydney), un trešo vietu ieņem RMIT universitāte arī no Austrālijas (RMIT University).

Reitings publiskots 2021. gada 21. aprīlī.

Vairāk informācijas par reitingu

Dalīties