Foto autors: AEgIS tīmekļa vietne

Laikā, kad Latvijas Republikas Ministru kabinets atrodas līguma noslēgšanas procesa nobeiguma fāzē ar Eiropas Kodolpētījumu organizāciju CERN par Latvijas līdzdalību CERN asociētās valsts statusā, Latvijas Universitātes (LU) Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) Lāzeru centrs ir kļuvis par CERN Antiūdeņraža eksperimenta (Antihydrogen Experiment: Gravity, Interferometry, Spectroscopy (AEgIS)) kolaborācijas pilntiesīgu partneri.

Marta beigās LU un CERN starpā tika parakstīta oficiāla vienošanās, kas nosaka zinātnisko institūciju iesaisti CERN Antiūdeņraža eksperimenta kolaborācijā. Parakstītais līguma pielikums oficiāli apstiprina jau 2020. gada nogalē panākto vienošanos par LU FMOF Lāzeru centra iesaisti CERN pētniecības programmā.

Kā skaidro LU FMOF Lāzeru centra vadītājs profesors Mārcis Auziņš, AEgIS kolaborācijas dalībnieki ir apvienojuši spēkus, lai izveidotu antiūdeņraža atomu kūli, kas darbotos impulsa režīmā. “Šo kūli plānots izmantot, lai precizētu gravitācijas mijiedarbības stiprumu starp vielu un antivielu. LU FMOF Lāzeru centra pētnieku iesaiste CERN Antiūdeņraža eksperimenta kolaborācijā norāda uz to, ka latviešu zinātnieku pieredzi atomu fizikā, lāzeru spektroskopijā un kvantu sensoru jomā CERN sadarbības partneri uzskata par nozīmīgu pienesumu kopējā pētniecības programmā,” stāsta Auziņš.

LU un CERN noslēgtā vienošanās paredz Lāzeru centra iesaisti pozitronu (antielektronu) detektora izstrādē un ieviešanā, lāzera mijiedarbības ar atomiem un anti-atomiem analīzē, kā arī citu eksperimenta sadaļu īstenošanā.

CERN Antiūdeņraža eksperimenta kolaborāciju veido eksperti no 17 dažādām zinātniskajām institūcijām Norvēģijā, Polijā, Francijā, Čehijā, Indijā, Krievijā, Šveicē, Itālijā un tagad arī Latvijā, pārstāvot dažādas jomas, kuru skaitā, daļiņu fizika, lāzerfizika, plazmas fizika, kriogēnika, fizikālā ķīmija, molekulārā fizika, inženierija, ķīmija, datorzinātne, materiālzinātne un citas.

Par AEgIS

AEgIS tiešais mērķis ir brīvās krišanas paātrinājuma mērījumi, izmantojot antiūdeņradi. Paredzams, ka eksperimenta rezultātā tiks precīzi mērīta gravitācijas mijiedarbība starp vielu un antivielu. Ir uzsākts darbs pie antiūdeņraža atomu kūļa izveides, kam sekos gravitācijas mērījumi. AEgIS eksperiments sastāv no vairākām komponentēm, kas ne vien dos ieguldījumu konkrētā pētījuma attīstībā, bet arī pavērs iespēju citiem saistītiem pētījumiem.

Vairāk informācijas par CERN Antiūdeņraža eksperimenta kolaborāciju var lasīt tīmekļa vietnē.

Par Lāzeru centru

Lāzeru centrs ir LU FMOF pētniecības struktūrvienība – lielākā un vadošā lāzeru laboratorija Latvijā. Lāzeru centra zinātnieki strādā pie pētījumiem atomu, molekulu un ķīmiskajā fizikā, astrofizikā, kā arī iesaistās citos ar lāzeru tehnikas pielietojumiem saistītos pētījumos. Vairāk lasercentre.lv

Dalīties

Saistītais saturs

Vienā sarunā no eksperimenta apraksta līdz zinātnes filozofijai
09.08.2021.

Vienā sarunā no eksperimenta apraksta līdz zinātnes filozofijai