Latvijas Universitātes Lībiešu institūts (Latvija) kopā ar projekta partneriem no Greningenas Universitātes (Nīderlande), Tartu Universitātes (Igaunija) un Falmutas Universitātes (Apvienotā Karaliste), kas ir arī projekta vadošais partneris, saņēmis atbalstu starptautiskā projektu konkursā “Kultūras mantojums, identitāte un perspektīvas: reaģējot uz pārmaiņām sabiedrībā” (Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies), ko organizē Eiropas kopējās starptautiskās plānošanas iniciatīva (SPI) “Kultūras mantojums”.

Finansējums piešķirts projektam RCL: ICH (Re-voicing cultural landscapes: narratives, perspectives, and performances of marginalised intangible cultural heritage – Atgriežot balsi kultūrainavām: marginalizēta nemateriālā kultūras mantojuma naratīvi, perspektīvas un prakse). Projektā iecerēts salīdzināt tradicionālās minoritāšu kultūras Apvienotajā Karalistē (Kornvolā), Nīderlandē (Frīzlandē), Latvijā un Igaunijā (lībiešu vēsturiski apdzīvotajās teritorijās), lai, labāk izprotot reģionu majoritāšu un minoritāšu naratīvus, perspektīvas un prakses nemateriālā kultūras mantojuma (NKM) saglabāšanas un pieejamības jomā, padarītu marginalizētu NKM redzamāku kultūrainavā, veicinātu to ilgtspēju, kā arī dotu ieteikumus starptautiskās, nacionālās un vietējās politikas veidotājiem.

Projekta mērķis ir izpētīt dažādu grupu uztveri un saikni starp nemateriālo kultūras mantojumu un identitāti, indivīdu, sabiedrību, reģionu ģeogrāfisko novietojumu un citiem aspektiem, lai nodrošinātu labākas iespējas reģionālo un pamatiedzīvotāju identitātes saglabāšanai un nemateriālā kultūras mantojuma un tā atsevišķo elementu iedzīvināšanai. Tādējādi tiks veicināta sekmīgāka nemateriālā kultūras mantojuma pārmantošana un nodrošinātas labākas iespējas reģionālajai attīstībai un Eiropas Savienības reģionu ilgtspējai.

Projektā LU Lībiešu institūts kopā ar Tartu Universitātes Igauņu un vispārīgās valodniecības institūtu padziļināti pētīs divas lībiešu vēsturiski apdzīvotas teritorijas – Lībiešu krastu Latvijas ziemeļrietumos un Salacas lībiešu apgabalu Rīgas jūras līča ziemeļaustrumu krasta abās Latvijas un Igaunijas pusēs.

SPI “Kultūras mantojums” ir daļa no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020”, kas paredzēta Eiropas Savienības kopējām iniciatīvām kultūras mantojuma jomā. Tās mērķis ir atbalstīt stratēģiju, metodiku un rīku izpēti, kas paredzētas labākai kultūras mantojuma aizsardzībai un izmantošanai. Projektu uzsaukumā “Kultūras mantojums, identitāte un perspektīvas” dažādi starptautiskie konsorciji iesniedza 90 starpdisciplināru pētījumu priekšlikumus, no kuriem finansējums piešķirts tikai 6 projektiem.

Saite uz SPI “Kultūras mantojums” preses paziņojumu.

Dalīties

Saistītais saturs

Košragā notiks Lībiešu vasaras universitāte
29.07.2021.

Košragā notiks Lībiešu vasaras universitāte