FORTHEM aliances universitātes, kuru sastāvā ir arī Latvijas Universitāte, aicina studentu komandas sadarbībā ar NVO vai citām vietējām asociācijām līdz š.g. 8. novembrim 23.59 CET iesniegt savus Pilsoniskās iesaistes projektu pieteikumus, kuru mērķis ir veicināt un vadīt brīvprātīgā darba un izglītības projektus attīstības, solidaritātes un izpratnes jomā.

Projektiem jāpievēršas prioritātēm, kas Eiropas līmenī noteiktas saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kurus pieņēmušas visas ANO dalībvalstis. Programma līdz 2030. gadam sniedz kopīgu redzējumu par ilgtspējīgu nākotni bez bada, nevienlīdzības un nabadzības, pamatojoties uz iekļaušanas, solidaritātes un aktīvas pilsonības principiem, un mēs esam pārliecināti, ka studentiem ir jaunas un radošas idejas, kā risināt dažas no šīm problēmām.

Projekti jāiesniedz bakalaura, maģistra un doktorantu grupām vai studentu asociācijām. Šo grupu vai asociāciju locekļiem ir jāpieder vismaz trim FORTHEM universitātēm, un galu galā tos jāapstiprina NVO (pēc pieprasījuma kontaktus ar vietējām iestādēm un NVO var nodrošināt vietējie FORTHEM biroji).

Projektu pieteikumu iesūtīšanas termiņš ir 2020.gada 8.novembris 23.59 CET. Projektu īstenošanas laiks: 13.12.2020 – 11.06.2021.

Apstiprinātie projekti tiks atbalstīti ar 500 EUR, kā arī 8 personām no projekta grupas tiks segtas ceļa un uzturēšanās izmaksas 2 projekta grupu sanāksmēm (kopā 16 ceļa un uzturēšanās izmaksas četrām naktīm uz projektu).

Svarīgākais FORTHEM mājas lapā:

 1. Pieejams saraksts ar sadarbības piedāvājumiem
 2. Atrodams FORTHEM aliances universitāšu studentu apvienību saraksts
 3. Iespēja pievienot savu sadarbības piedāvājumu 1.punktā minētajam sarakstam
 4. Saite uz sadarbības projektu pieteikumu iesniegšanas formu
 5. Vairāk informācijas: vietējie FORTHEM aliances biroji

Brīvprātīgais darbs ļauj studentiem ieguldīt ilgtspējīgā attīstībā, uzņemties atbildību par savu nākotni, stiprināt sociālo kohēziju, solidaritāti un uzticību, veicinot individuālu un kolektīvu rīcību. Tā ir arī iespēja studentiem iegūt darba dzīves iemaņas un atrast iespējas dot savu ieguldījumu sabiedrībā.

Brīvprātīgais darbs veicina attīstību, padziļinot pētījumu un daloties zināšanās un pieredzē par brīvprātīgā darba un attīstības tēmām, piemēram:

 • Migrantu integrācija,
 • Nevienlīdzības samazināšana ES valstspiederīgajiem,
 • Klimata izmaiņas,
 • Miers, taisnīgums un spēcīgas institūcijas Eiropā,
 • Digitālās plaisas mazināšana,
 • Izglītība,
 • Globālā pilsonība,
 • Cilvēktiesības.

Dalīties