Latvijas Universitāte ir dibinājusi sadarbību ar globālās attīstības un izglītības organizāciju IREX, kas tiecas uz taisnīgāku un iekļaujošāku pasauli. Sadarbībā ar sešām Baltijas universitātēm, IREX strādā pie medijpratības programmu veidošanas, lai palīdzētu jaunatnei spēt kritiski izvērtēt informāciju medijos. Viens no sadarbības partneriem ir Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte, kurā no šī gada augusta līdz pat nākamā gada vidum profesionāļu vadībā studentiem būs iespēja uzlabot medijpratību un izpratni par žurnālistikas kvalitāti, nozīmi un izaicinājumiem patlaban – dezinformācijas laikmetā.

Sadarbība norisinās divos posmos – 12. un 13. augustā tiešsaistē notika pirmā vasaras studiju programma “Trīs stāsti par medijpratību”, kurā studenti uzzināja vairāk par medijpratību un uzlabos kritiskās domāšanas spējas. Otrais posms – jauns studiju kurss "Žurnālistika dezinformācijas laikmetā", ko vispirms būs iespēja apgūt Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas 2. kursa studentiem. Kurss aplūkos tādas tēmas kā dezinformācija medijos, mediju loma un kvalitatīva žurnālistika mūsdienās, faktu pārbaudītāju izmantotās metodes informācijas pārbaudei, stereotipu atpazīšana mediju saturā un citas.

Kaspars Rūklis, organizācijas “IREX in the Baltics” vadītājs uzsver, ka šāda veida sadarbība ar universitātēm mūsdienās ir svarīga: “IREX Baltijas medijpratības programma ir izvirzījusi ambiciozu mērķi sešās Baltijas valstu universitātēs, kuras sagatavo topošos žurnālistus, tostarp arī Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē, vienlaikus uzsākt kursu “Žurnālistika dezinformācijas laikmetā”. Lai arī IREX ir liela pieredze strādāt ar medijpratības programmām daudzās pasaules valstīs, trīs Baltijas valstis ir pirmās, kur IREX atbalsta šāda kursa izstrādi universitātēs. Mūsuprāt, topošajiem žurnālistiem ir īpaši svarīgi apzināties, kādā informācijas vidē šobrīd dzīvojam, un kā palīdzēt savai auditorijai izvēlēties uzticamu, kvalitatīvu un pārbaudītu informāciju. Gadījumos, kad tai nākas saskarties ar nepatiesu, maldinošu vai apšaubāmu informāciju, rosināt izmantot dažādas informācijas pārbaudes tehnikas un rīkus, jo atbildība mūsdienās ir katra paša rokās. Pašiem žurnālistiem – saspringtajā darba ritmā pēc iespējas censties pārbaudīt visu informāciju, ko tie nodod savai auditorijai, jo mūsdienu straujajā informācijas aprites un konkurences situācijā mediju materiāli bieži ir jāsagatavo zibenīgā ātrumā.

Latvijas Universitātē sagatavotais kurss ir balstīts uz IREX Learn to Discern (Iemācīties saskatīt) metodoloģiju, kuras pamatā ir praktisku medijpratības prasmju apgūšana ar uzsvaru uz “kā” lasīt/skatīties medijus, nevis “ko” lasīt/skatīties medijos, kā arī kritisko un analītisko prasmju attīstīšana. Kopā ar Latvijas Universitāti, programmā strādā arī Rīgas Stradiņa Universitāte, Tallinas Universitāte un Tartu Universitāte Igaunijā, Viļņas Universitāte un Vitautas Magnus Universitāte Lietuvā.”

Klinta Ločmele ir sadarbības projekta vadītāja Latvijas Universitātē un kursa “Žurnālistika dezinformācijas laikmetā” satura izstrādātāja: “Sadarbība ar IREX organizāciju Latvijas Universitātei ir labs ieguvums. Šī programma ir mērķtiecīgi adresēta komunikācijas studentiem, tajā izmantotas IREX jau citās valstīs aprobētas medijpratības apguves metodes un uzdevumi, kurus ar kolēģiem adaptējām Latvijas situācijai. Ar nepacietību gaidu septembri, lai šo īpaši izstrādāto studiju kursu īstenotu kopā ar studentiem. Medijpratība ir būtiska prasme ikvienam iedzīvotājam, taču sevišķi svarīga tā ir topošajiem sociālo zinātņu speciālistiem, tostarp, žurnālistiem un citiem”. IREX medijpratības programmu pavasara semestrī būs iespēja apgūt arī Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas studentiem.

Dalīties