Laikā no 2018. gada maija līdz 2019. gada novembrim, Latvijas un Latvijas Universitātes simtgadē, ar Kopernika jūras vides monitoringa servisa (CMEMS) finansiālu atbalstu Latvijas Universitātes pētnieki radījuši brīvi pieejamu vietni www.water.lv/fimarweb, kurā katram interesentam ir iespēja virtuāli novērot Baltijas jūras stāvokli – ūdens līmeni, viļņu augstumu, vēja virzienu, un iepazīties ar šo parametru prognozi nākamajām divām dienām, kas tiek aktualizēta ik pa sešām stundām.

Izveidotā servisa atpazīstamībai izvēlētais nosaukums Present the present turpina stāstu par Latvijas saistību ar jūrniecību un okeanogrāfisko datu apstrādes prasmēm digitālās informācijas laikmetā. Pagātnē jūras varenība izraisījusi bijību – latviešu tautasdziesmas atgādina, ka jūrā šūpojoties dvēseles. No šiem laikiem, lai sargātu zvejniekus, jūras krastā kā orientieri kurtas ugunis. Mūsdienās pateicoties daudzu iesaistīto ieguldījumam, navigācijas un transporta jomām attīstoties, jūra ir kļuvusi mazāk biedējoša. Arī Latvijas Universitāte iepriekšējos 20 gados ir pievienojusi savu ieguldījumu drošībā uz ūdeņiem, radot nacionālo operacionālās okeanogrāfijas un meteoroloģijas sistēmu Fimar, ko ikdienā izmanto Latvijas Nacionālie bruņotie spēki. Šī pieredze ir Latvijas Universitātē veidotā Present the present servisa demonstrācijas stāsta aizsākumā.

Apzinoties izglītības iestāžu dibināšanas laikā ietvertos un joprojām aktuālos uzdevumus, to saistību ar iekļaušanos mūsdienu digitālās informācijas pasaules izaicinājumos, 8. novembrī Latvijas Universitātes Zinātņu mājas 8. stāvā norisināsies operacionālā jūras servisa FIMAR for WEB: Present the present lietotāju konference, kuru apmeklēt aicināts ikviens interesents. Tajā vēstīs par LU veiksmīgo pieredzi digitālo okeanogrāfisko datu apstrādē un to pieejamības veicināšanā, kā arī uzklausīs ierosinājumus tālākai attīstībai.

Pasākumā piedalīsies visdažādāko jūras nozaru (politika, vide, zinātne, resursi, transports, drošība, aizsardzība, humanitārās jomas) pārstāvji, veicinot Latvijas ar jūru saistīto nozaru savstarpēju bagātināšanos.

Vienlaikus ar briesmām jūrā vienmēr atrodama arī šī brīža bagātība – tās radītais saviļņojums. Pirms vairāk nekā 150 gadiem jūrā iet aicinājis Krišjānis Valdemārs, radot jūras skolu izglītības tīklu Latvijas piekrastes ciemos. Iespējams, ne visiem palicis prātā – 20. gadsimta sākumā Latvijā bijuši vairāk nekā 500 kuģi (1913. gada dati); kapteiņa un stūrmaņa specialitāti latviešu jūrskolās līdz 1933. gadam ieguvuši vairāk nekā 1000 jauniešu. Vēsturiski jūra saistās ar bagātību un paraugu. Liepājas – jūras pilsētas universitātes himna aicina no jūras mācīties iesniegties dziļumā, jo zināšanu kārtās var atklāties vērtīgais – līdzīgi kā dzintars, kas vētrās uzbango no jūras dzīlēm. Latvijas Universitātes himnā kā paraugs pieminēta Saules gaisma, kas atklājas vērīgiem prātiem un mūžīgās uguns saglabāšana.

Vairāk informācijas par izveidoto servisa demonstrāciju un plānoto pasākumu iespējams uzzināt vietnē.

Dalīties