Latvijas Zinātnes padome (LZP) izsludinājusi ekspertu komisiju vēlēšanas, kas notiks šā gada 12. –13. septembrī. Vēlēšanās var piedalīties zinātnieki ar doktora grādu. Tā ir iespēja ikvienam Latvijas Universitātes zinātniekam iesaistīties pētniecības procesu attīstībā un pilnveidošanā valsts mērogā, nosakot tās prioritātes un rosinot kopējo izaugsmi.

Ekspertu komisijas ir LZP organizatoriskās struktūras būtiska sadaļa. Tās tiek iesaistītas visos ar zinātnes pārvaldību saistītajos procesos, nodrošinot saikni starp valdību un zinātnisko sabiedrību – piemēram, sniedzot viedokli Izglītības un zinātnes ministrijai, Ministru kabinetam, Saeimai vai starptautiskām organizācijām par jautājumiem, kas saistīti ar Latvijas zinātni, iesaistoties zinātnisko projektu vērtēšanas kritēriju noteikšanā un sniedzot viedokli par normatīvajiem aktiem zinātnes nozarē.

Ekspertu komisijām ir arī nozīmīga funkcija – jaunu ideju radīšana, lai kopumā uzlabotu Latvijas zinātnes vidi, veicinātu zinātnieku sadarbību ar industriju un nevalstisko sektoru, uzlabotu Latvijas zinātniskās sabiedrības stāvokli, kā arī veicinātu zināšanās balstītu lēmumu pieņemšanu valsts pārvaldē.

Vairāk informācija par LZP ekspertu komisijas vēlēšanām

Dalīties