No kreisās: LU rektors Indriķis Muižnieks, Rīgas Juglas vidusskolas direktore Aija Melle. Foto: Liene Kaibe

Vakar, 15. maijā, Latvijas Universitātes (LU) rektors Indriķis Muižnieks un Rīgas Juglas vidusskolas direktore Aija Melle parakstīja sadarbības līgumu par turpmāku kopīgu medicīnas studiju un pētniecības aktivitāšu īstenošanu.

Rīgas Juglas vidusskola uzsākusi realizēt Izglītības un zinātnes ministrijas akreditētu vispārējās vidējās izglītības programmu ar medicīnas virzienu, kas iekļauj medicīnas pamatu un pirmās palīdzības sniegšanas apguvi. Nupat izveidotā sadarbība ļaus anatomiju un fizioloģiju apgūt skolā kopā ar bioloģijas skolotāju, bet zināšanas un kompetences paplašināt jaunieši varēs LU Medicīnas fakultātes (MF) laboratorijās un mācību telpās slimnīcās. Vēl šajā pavasarī LU MF un skolas pārstāvji kopīgi papildinās mācību programmu, bet jau nākamajā akadēmiskajā gadā skolēni būs regulāri viesi fakultātē un dažādu medicīnas pamatjautājumu apguvei veltīs trīs stundas nedēļā.

“Šis līgums ir tikai sākums mūsu kopdarbam un ļoti liela iespēja skolēniem,” pauda Rīgas Juglas vidusskolas direktore Aija Melle.

Līdz ar skolas direktori, LU viesojās arī vidusskolēni, kas jau tagad savu nākotni saista ar studijām ārstniecībā, māszinībās un farmācijā. Uzrunājot skolēnus, LU rektors profesors Indriķis Muižnieks stāstīja par tādām LU īstenotajām aktivitātēm kā Jauno mediķu skola, Izcilības skola, dažādu virzienu olimpiādes un skolēnu zinātniskās konferences, kuru organizēšanā iesaistās universitāte. I.Mužnieks aicināja ne vien izmantot plašās iespējas, bet arī biežāk ciemoties Universitātē, jo: “Zinātņu māja ir plaša, moderna un jauna, kā arī atvērta visu diennakti”.

LU MF dekāns profesors Valdis Folkmanis izteica gandarījumu par skolēnu interesi darbam veselības aprūpē. “Moderno tehnoloģiju laikmetā ir jārod balanss starp inovatīvajiem risinājumiem medicīnā un ārsta komunikācijas iespējām ar pacientu. Mēs arī no jums sagaidām, lai jūs kļūtu ne tikai par zinošiem cilvēkiem medicīnā, bet arī par zinošiem cilvēkiem kopumā – ar sirds izglītību un labām spējām runāt ar pacientu,” novēlēja LU MF dekāns. Viņa ieskatā “Universitāte ar visplašākā spektra izglītības iespējām ir īstā vieta, kur veidoties garīgi bagātām personībām.”

Dalīties