Latvijas Universitāte (LU) Times Higher Education (THE) ietekmes reitingā no Latvijas universitātēm novērtēta visaugstāk un ieņem 92. vietu,  informē reitinga veidotāji.

Reitings atspoguļo universitāšu ietekmes uz sabiedrību radītājus, pamatojoties uz augstskolu panākumiem Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. Tas sniedz priekšstatu par darbu, ko veic universitātes un tā ir iespēja izcelt nozīmīgus augstskolu darbus, kurus nevērtē citu klasifikāciju reitingos.

 “Tas ir ļoti pozitīvs Universitātes darbības vērtējums, tas parāda, ka Universitāte domā ne tikai par studiju procesa kvalitāti, bet arī par sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un arī par vides, un ilgtspējīgas attīstības problēmām. Šis Latvijas Universitātes vērtējums arī ļoti labi sasaucās ar profesora Mārča Auziņa iniciēto Latvijas Universitātes ieguldījumu Latvijas attīstības plānošanā “Formula 2050”,” skaidro LU profesors, Senāta priekšsēdētājs Māris Kļaviņš. “Vienlaikus šis vērtējums iezīmē tos attīstības virzienus pie kuriem Latvijas Universitātei būtu svarīgi turpināt strādāt. Kritēriji, kas iezīmē attīstības virzienus – dzimumu vienlīdzība, izglītības kvalitāte – parāda to, ka Universitāte rūpējas ne tikai, lai nodrošinātu augstu izglītības kvalitāti un augstu pētniecību, bet arī lai Universitātes darbinieki un studenti būtu ar labu veselību, tiktu sekmēta sabiedrības un LU darbinieku labklājība,”  tā M. Kļaviņš.

ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi: izbeigt nabadzību un badu, veicināt labu veselību, labklājību un kvalitatīvu izglītību, panākt dzimumu līdztiesību un ekonomisko izaugsmi, nodrošināt piekļuves tīram ūdenim, kā arī nodrošināt pieejamu tīru enerģiju, veicināt inovācijas, samazināt nevienlīdzību, veidot ilgtspējīgas pilsētas un kopienas, novērst klimata pārmaiņas, nodrošināt ilgtspējīgas dzīves pārvaldību zem ūdens un dzīvi uz sauszemes, veicināt mierīgu sabiedrību un atjaunot globālās partnerības.

Vislabākos rezultātus LU ieņem kategorijās – kvalitatīvs darbs un ekonomiskā izaugsme (32. vieta), partnerība mērķu sasniegšanai (49. vieta), ilgtspējīga pilsēta un kopiena (51. vieta), miers, tiesiskums un spēcīga iestāde (80. vieta).

No Latvijas augstskolām reitingā iekļautas LU un Rīgas Tehniskā universitāte. Līderpozīcijas šajā reitingā ieņem Oklandas universitāte Jaunzēlandē (University of Auckland), 2. vietu ieņem McMaster universitāte Kanādā (McMaster University) un 3. vietā ir Britu Kolumbijas universitāte Kanādā (University of British Columbia).

THE veido kopumā 11 tematiskos universitāšu reitingus – Veselības zinātnēs, Dzīvības zinātnēs, Eksaktajās zinātnēs, Psiholoģijā, Mākslā un humanitārajās zinātnēs, Izglītības zinātnē, Tiesību zinātnē, Sociālajās zinātnēs, Biznesā un ekonomikā, Datorzinātnēs, kā arī Tehnoloģiju un inženierzinātnēs.

Vairāk informācijas par reitingu

Dalīties