Šī gada 22.–24. novembrī Latvijas Universitātes Mazajā aulā, Raiņa bulvārī 19, norisināsies starptautiska zinātniska konference “Simonai de Bovuārai – 110. Daudznozīmības, atšķirības, krustpunkti”.

Konferenci “Simonai de Bovuārai − 110. Daudznozīmības, atšķirības, krustpunkti” organizē LU Vēstures un filozofijas fakultāte un Filozofijas un socioloģijas institūts, sadarbībā ar Francijas vēstniecību un Francijas institūtu Latvijā. Konferenci atklās literāra tikšanās ar rakstnieci un diplomāti, Simonas de Bovuāras kādreizējo studenti, Klodīnu Monteiju. Tikšanās notiks ceturtdien, 22. novembrī, plkst. 18.30 “Cafe Film Noir, Elizabetes ielā 61. Šī būs otrā literātes, filozofes, publiskās intelektuāles un politiskās aktīvistes piemiņai veltītā konference, kura norisinās Rīgā. Tradīciju atzīmēt Simonas de Bovuāras jubileju ar zinātnisku notikumu aizsāka 2008. gadā LU FSI, Feministica Lettica un filozofes Ievas Lapinskas (1974−2010) rīkotā konference „Simonai de Bovuārai 100. Sieviete un gadsimts”. Arī šoreiz programma veidota starpdisciplināra, pievēršoties Bovuāras daudzveidīgajam mantojumam literatūrzinātnē, filozofijā, feministiskajās teorijās u. c. nozarēs. Līdzās jautājumiem, kuri saistīti ar feminisma politisko un filozofisko vēsturi un aktualitāti, konferences referenti pievērsīsies arī tādām tēmām kā tulkošana un autobiogrāfiskā rakstība, ētika un politika, ķermeniskuma, galīguma, nespējas u. c. pieredzes. Līdz šim latviski ir iznākuši divi Simonas de Bovuāras literārie izdevumi − romāns “Skaistās bildītes” (tulk. Ieva Lase) un stāstu krājums “Uz sliekšņa” (tulk. Skaidrīte Jaunarāja ) −, kā arī nelieli fragmenti no monumentālās esejas-pētījuma “Otrais dzimums” (tulk. Irēna Auziņa). Konferencē uzstāsies vairākas uzaicinātās runātājas. Piektdien, 23. novembrī, plkst. 12.00 runās Klodīna Monteija (Claudine Serra) − sieviešu tiesību aizstāve, vēsturniece un literāte, kuras darbi tulkoti daudzās valodās. Plkst. 17.30 lekciju lasīs Tove Petešena (Tove Pettersen) − filozofijas profesore no Oslo Universitātes, Starptautiskās Simonas de Bovuāras biedrības prezidente. Viņas lekcija būs veltīta vecuma un apspiešanas tēmai. Sestdien, 24. novembrī, plkst. 13.00 uzstāsies Centrāleiropas Universitātes profesore Linda Fišere (Linda Fisher), kura akadēmiski labi pazīstama ar saviem pētījumiem feministiskajā un kontinentālajā filozofijā, kā arī slimības un medicīnas fenomenoloģijā. Savā referātā viņa pievērsīsies citādības eksistenciālajai fenomenoloģijai. Konferences apmeklētājiem iepriekšēja reģistrācija nav nepieciešama. Konferences programma. Konferenci un tikšanos finansiāli atbalsta Latvijas Universitāte un Francijas institūts Latvijā.

Dalīties