LU Akadēmiskajā apgādā ir nākusi klajā Latvijas Universitātes (LU) profesora Dr.habil.iur. Jura Bojāra grāmata “Starptautiskās tirdzniecības un komercijas tiesības”, kura ir piektais sējums sērijā “Starptautiskās privāttiesības”.

Profesors J. Bojārs skaidro: “Manu “Starptautisko privāttiesību” (SPT) piektā sējuma – “Starptautiskās tirdzniecības un komercijas tiesības” – centrā, bez šaubām, ir 1980. gada ANO “Konvencija par starptautiskās preču tirdzniecības kontraktiem” un tās precedentu tiesību izpēte, nepiemirstot arī starptautisko starpvalstu un nevalstisko organizāciju, kas nodarbojas ar starptautiskās tirdzniecības un komercijas jautājumiem, aprakstus.” Šis izdevums ir domāts kā pieredzējušiem zinātniekiem, tā praktizējošiem juristiem, augstāko mācību iestāžu juridisko fakultāšu studentiem, maģistrantiem un doktorantiem, kā arī Latvijas diplomātiem, baņķieriem, starptautiskajā tirdzniecībā un komercoperācijās iesaistītiem komersantiem un viņus apkalpojošiem juristiem. Grāmatas atvēršanas svētki notiks 1. novembrī plkst. 12.00 LU Mazajā aulā (Raiņa bulvārī 19). Monogrāfijas “Starptautiskās tirdzniecības un komercijas tiesības” autors Juris Bojārs ir LU profesors, habilitētais tiesību zinātņu doktors, LU Starptautisko attiecību institūta dibinātājs un ilggadējs vadītājs, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis. 2018. gadā izveidojis Starptautisko ekonomisko attiecību un komercijas zinātnisko institūtu. Šī monogrāfija līdz tās publicēšanas brīdim ir vienīgā grāmata Latvijā par starptautiskajām tirdzniecības un komercijas tiesībām. Visi LU Akadēmiskā apgāda izdevumi par izdevniecības cenām ir nopērkami LU Akadēmiskā apgāda telpās Rīgā, Aspazijas bulv. 5 (sētas mājā, 132. telpā), kā arī iegādājami Latvijas lielākajās grāmatnīcās.

Dalīties