No kreisās: LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere, Slovākijas vēstnieks Latvijā Ladislavs Babčans, LU Akadēmiskās bibliotēkas Ukrainas un Gruzijas informācijas centru vadītājs Viktors Urvačovs, Slovākijas vēstniecības Latvijā konsuls Ādams Lesaks.

17. oktobrī Latvijas Universitātes Akadēmisko bibliotēku iepazīšanās vizītē viesojās Slovākijas vēstnieks Latvijā Ladislavs Babčans (Ladislav Babčan).

LU Akadēmiskā bibliotēka jau vairāk nekā 15 gadus aktīvi sadarbojas ar Slovākijas vēstniecību Rīgā. Sadarbība ar Slovākijas vēstniecību Rīgā turpinās kopš 2003. gada, kad tika atklāta plaša izstāde “Slovākija – Latvija: laiku laikos”.   LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere vēstnieku iepazīstināja ar bibliotēkas vēsturi un vēsturiskajām liecībām, kas glabājas bibliotēkas krājumā. Ielūkojoties senajās grāmatās un periodikā, redzams, ka Slovākiju un Latviju saista ne tikai ģeogrāfiskais tuvums un līdzīga vēsture, bet arī ārpolitiskā orientācija un līdzīga ekonomiskā un politiskā attīstība. Latviešu rakstnieks Jānis Akuraers (1876 – 1937) savos rakstos apjūsmojis slovāku tautastērpus, valodu, cilvēku sirsnību. Slovāku profesors Jans Kvačala (1862 – 1934), kura vārds bija pazīstams Latvijas teologu aprindās, 1907. gadā kļuva par korporācijas “Lettonia” filistru. Viņš vairākkārt bijis Rīgā, uzstājies ar priekšlasījumiem Latvijas Universitātē. Kopš 1996. gada slovāku literatūrzinātniece Jana Tesaržova, kura studējusi Latvijas Universitātē filoloģiju, ir Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju locekle, Latvijā izdoti slovāku rakstnieku darbu tulkojumi, bet slovāku valodā izdoti Regīnas Ezeras, Alberta Bela, Vizmas Belševicas u. c. autoru darbi. LU Akadēmiskajā bibliotēkā glabājas arī latviešu valodnieka Artura Ozola sarakste (1960 – 1962) ar slovāku koleģiem. Vēstnieks iepazinās ar izstādi “Latviešu žurnāli 100 gados” no Misiņa bibliotēkas krājuma un augsti novērtēja darbu, kas tiek veikts, lai šie materiāli tiktu atbilstoši saglabāti un būtu pieejami sabiedrībai. Visaptverošu iespaidu uz vēstnieku atstāja nozīmīgais darbs, kurš tiek veikts starpkultūru dialoga jomā, pateicoties, informācijas centriem, kuri darbojas LU Akadēmiskajā bibliotēkā – Austrijas bibliotēkai un Šveice lasītavai, Ukrainas, Gruzijas, Uzbekistānas un Baltkrievijas informācijas centriem.    Tikšanās noslēgumā Slovākijas vēstnieks Latvijā Ladislavs Babčans izsteica pateicību LU Akadēmiskajai bibliotēkai par lielo ieguldījumu Slovākijas un Latvijas izglītības, zinātnes un kultūras sakaru paplašināšanā un cerību turpmākajai sadarbībai.

Dalīties