Foto: RTU Attīstības fonds.

25. septembrī apbalvoti 2017./2018. akadēmiskā gada labāko bakalaura un maģistra darbu autori informācijas tehnoloģiju jomā. Visvairāk godalgu – četras no sešām - šogad saņēmuši Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes (LU DF) absolventi.  

Maģistru kategorijā 1. vietu ieguva DF absolvents Arturs Driķis par darbu "Unity ML aģentu izmantošana vienkāršas ekosistēmas implementācijai", vadītājs Dr.dat., prof. Guntis Bārzdiņš, bet 2. vietu - Madara Paegle par darbu "Hibrīd-decentralizēta vienādranga failu apmaiņa interneta pārlūkprogrammās", vadītājs Dr.dat., doc. Leo Trukšāns. Bakalauru kategorijā DF absolventi ieguvuši 2. vietu - Kārlis Mārtiņš Briedis ar darbu "Televīzijas satura klasificēšana", vadītājs Dr.dat., doc. Kārlis Freivalds un 3. vietu - Gustavs Helmuts Felsbergs ar darbu "Vienas lapas tīmekļa lietotņu veiktspēja", vadītājs Dr.dat., prof. Uldis Straujums. 1. vietu bakalauru kategorijā ieguvusi LLU absolvente Sandra Rakickaite par darbu "Uz blokķēdes tehnoloģijas balstītu viedo īres līgumu realizācija", darba vadītājs Mg. sc. ing. Ingus Šmits, savukārt 3. vietu maģistru kategorijā ieguvis RTU absolvents Artjoms Šutovs par darbu "Metožu izstrāde cilvēka gaitas veidu atpazīšanai viedā tekstila signālos", vadītājs Dr.sc.ing. Jurijs Čižovs. Arturs Driķis savā maģistra darbā ar Unity ML tehnoloģijas palīdzību izstrādāja programmatūru un demonstrēja vidi, kas ļauj vienlaikus trenēt vairākus stimulētās mācīšanās aģentus, kur katram ir savi mērķi, dažādi vides novērojumi, uzvaras un zaudēšanas stāvokļi un kur katru kontrolē savs neironu tīkls. Darba ietvaros ir demonstrēts, ka Unity ML tehnoloģija ir pietiekami laba, lai ar tās palīdzību iegūtos neironu tīklus varētu pielietot stimulētās mācīšanās uzdevumu risināšanai, un izveidota spēle, kur ir vismaz divi spēlētāji ar dažādiem uzvaras stāvokļiem, trenēti neironu tīkli, kas to kontrolē, kā arī izstrādāta vide, kas ļauj vienlaicīgi trenēt vairākus aģentus. Madara Paegle savā maģistra darbā aplūkoja iespēju failu apmaiņas tiešsaistes pakalpojumos aizvietot klasisko klienta-servera arhitektūru ar hibrīd-decentralizētu vienādranga arhitektūru, tādējādi izmantojot klienta, nevis pakalpojumu sniedzēja infrastruktūras resursus. Rezultātā ir izstrādāta lietotne, izmantojot BitTorrent un WebRTC protokolus, lietotne ieviesta arī ražošanā esošā failu apmaiņas pakalpojumā “Failiem.lv”. Darbā ir veikts arī lietotnes efektivitātes novērtēšanas pētījums. Kārlis Mārtiņš Briedis bakalaura darba praktiskās daļas ietvaros ir izveidojis televīzijas ierakstu datu kopu un veicis uz tās balstītu klasifikatoru izstrādi. Izveidotā ierakstu marķēšanas metode ļauj vienā stundā apstrādāt aptuveni 18 stundas ierakstu. Precīzākais uz konvolūciju neironu tīklu iezīmēm izstrādātais klasifikators uzrādīja 81,8% klasifikācijas precizitāti, pārspējot visaugstāko precizitāti uzrādījušo uz zema līmeņa iezīmēm balstīto klasifikatoru, kas pareizi atzīmēja 75,3% validācijas kopas datu. Uz konvolūciju neironu tīkla bāzēts televīzijas reklāmu noteicējs uzrādīja 96,1% precizitāti. Gustavs Helmuts Felsbergs bakalaura darbā "Vienas lapas tīmekļa lietotņu veiktspēja" aprakstījis veiktspējas problēmas, kas var rasties vienas lapas tīmekļa lietotnēs, un apskatījis to iespējamos risinājumus. Darbā izstrādāti arī praktiski piemēri un veikti veiktspējas mērījumi, lai analizētu to, cik lielā mērā tiek ietekmēta veiktspēja. Ņemot vērā to, ka tīmekļa pārlūkprogrammās regulāri tiek veikti uzlabojumi, izveidotie praktiskie piemēri parādīs to, vai konkrētas veiktspējas problēmas vēl arvien ir aktuālas. Izveidotie praktiskie piemēri ir lasītājam pieejami, lai tos varētu pārbaudīt dažādās ierīcēs un pārlūkprogrammās. Darbā tiek izveidots praktiski pārbaudīto veiktspējas problēmu apkopojums un ieteikumi to novēršanai, lai dotu vienas lapas tīmekļa lietotņu izstrādātājiem vadlīnijas, kurām sekot, lai izvairītos no veiktspējas problēmām. Konkursā šogad piedalījās astoņas Latvijas augstākās izglītības iestādes, izvirzot 16 bakalaura darbus un 20 maģistra darbus. Darbus rūpīgi vērtēja kompetenta nozares žūrija - "Accenture Latvia" un "Emergn" (Exigen Services Latvia) pārstāvji. Apbalvošanas pasākumu var noskatīties ŠEIT. Pasākuma FOTOGALERIJA

Dalīties