Akadēmiskais departaments izveido, nosaka norises kārtību, īsteno, novērtē, uzrauga un pilnveido studiju, mūžizglītības un zinātnisko darbību.

Akadēmiskā departamenta sastāvā ir:

  • Mūžizglītības nodaļa (vadītāja Agnese Līgotne).;
  • Studiju kvalitātes nodrošināšanas nodaļa (vadītāja Dace Kazāka);
  • Zinātnes projektu nodaļa (vadītāja Evija Rūsīte).

Akadēmiskā departamenta  kompetenču jomu detalizētāku uzskaitījumu skatīt Latvijas Universitātes Administrācijas reglamentā.

Direktora p.i.

Dace Kazāka