2024. gada 23. februārī plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Medicīnas un veselības zinātņu nozares promocijas padomes sēdē Tatjana Zablocka aizstāvēs promocijas darbu – publikāciju kopu "Klīnisko, histopatoloģisko un ģenētisko rādītāju novērtējums un to saistība ar bezrecidīva periodu agrīnās stadijas ādas melanomas pacientiem" zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai Medicīnas un veselības zinātnēs, Medicīnas bāzes zinātņu, tai skaitā farmācijas nozarē, Patoloģijas apakšnozarē.

Recenzenti: Dr. med. prof. Jānis Eglītis, Latvijas Universitāte; Dr. med. prof. Regīna Kleina, Rīgas Stradiņa universitāte;  Dr. habil. med. MD, Ph.D. prof. Anna Szumera-Ciećkiewicz, Marijas Sklodovskas-Kirī Nacionālais Onkoloģijas pētniecības institūts, Varšava, Polija.

Darba vadītāji: Dr. med. prof. Sergejs Isajevs, Dr. biol. vad. pētniece Dace Pjanova.