Plkst. 12.00 LU Lielajā aulā ikviens LU darbinieks un viesi gaidīti svinīgajā LU Senāta sēdē, kurā godinās LU profesorus, kuriem piešķirts emeritus profesora un Goda profesora tituls, kā arī promocijas ceremonijā sveiks doktora grāda ieguvējus.