29. septembrī plkst. 16.00 MS Teams atklātā Vēstures un arheoloģijas nozares promocijas padomes sēdē promocijas darbu "Atmiņas par Otrā pasaules kara bēgļu gaitām trimdas latviešu dzīvesstāstos" zinātniskā doktora grāda Ph.D iegūšanai vēsturē un arheoloģijā aizstāvēs Maija Krūmiņa.

Promocijas darbā pētīts Otrā pasaules kara bēgļu gaitu (1944–1945) atspoguļojums Nacionālās mutvārdu vēstures arhīva trimdas latviešu dzīvesstāstos, fokusējoties gan uz dažādiem bēgšanas procesa aspektiem, gan visiem bēgļu kustības posmiem. Padziļināta minēto jautājumu izpēte, kuras laikā analizēta bēgļu kustības izcelsme, veidi un individuālā dimensija, kā arī izcelta mutvārdu liecību vērtība, uzskatāma par novitāti ne tikai Latvijas historiogrāfijas mazpētītā aspektā, bet arī plašākos piespiedu migrācijas procesos.

Dalībai sēdē var pieteikties līdz 27. septembrim, rakstot e-pastu: sigita.sne@lu.lv