Maija vidū Latvijas Universitātē (LU) notiks starptautiska starpdisciplināra konferenču sērija filozofijā "Transformētā humanitāte, meklējot stabilitāti: ritmi filozofijā, dabā, mākslā”.

No 16. līdz 18. maijam ieplānota konference “Ritms transformācijas procesos”, bet no 22. līdz 24. maijam notiks konference “Ritms – Ekspresija – Autentiskums”. Konferenču sērija iecerēta kā dialogs starp atšķirīgām teorētiskām pieejām un dažādu nozaru pētniekiem, kas ļauj no dažādiem skatpunktiem skatīt ritmu kā būtisku cilvēka un realitātes dimensiju, kurai ir svarīga loma humanitātes transformācijas procesos un stabilitātes meklējumos.

Pasākumu darba valodas: angļu un vācu.

Konferences “Ritms – Ekspresija – Autentiskums” programma