2024. gada 23. februārī plkst. 13.00 Latvijas Universitātes Medicīnas un veselības zinātņu nozares promocijas padomes sēdē Evita Gašenko aizstāvēs promocijas darbu "Kuņģa vēža profilakses iespēju izpēte, tostarp izmantojot gaistošo marķieru diagnostikas principu" zinātnes doktora grāda (Ph.D) iegūšanai Medicīnas un veselības zinātnēs, Klīniskās medicīnas nozarē, Onkoloģijas un hematoloģijas apakšnozarē.

Recenzenti:  Dr. med. prof. Aldis Puķītis, Latvijas Universitāte; Dr. med. Elīna Sīviņa, Rīgas Stradiņa Universitāte; Dr. med. prof. Tamara Matysiak-Budnik, Gremošanas slimību institūts, Nantes Universitātes slimnīca, Francija.

Darba vadītāji: Dr. med. prof. Mārcis Leja, Dr. med. asoc. prof. Alinta Hegmane.