Uzņemšanas kārtība rezidentūrā

Reģistrācija un dokumentu iesniegšana vienotās uzņemšanas konkursam 2022./2023. akadēmiskajam gadam notiks tikai elektroniski. Vienotās uzņemšanas intervijas 2022./2023. akadēmiskajam gadam notiks platformā Zoom

Aktuāli! 

Reflektantu konsultācijas par sistēmā aprēķinātajiem aktivitāšu punktiem (ar pieteikšanos uk@uznemsana-rezidentura.lv) notiks tiešsaistē 29. jūlijā

Svarīga informācija

1. Reflektantiem, kuri pieteikušies uz divām specialitātēm 9.08.2022. ir jānorāda specialitāšu secība; to var izdarīt RSU uzņemšanas vietnē reflektanta pieteikumā.

2. Specialitātes jānorāda sev vēlamā secībā:

  • ar ciparu 1 atzīmējot to specialitāti, kurai tiek dota priekšroka;
  • ar ciparu 2 atzīmējot to specialitāti, kura tiks izskatīta kā otrā izvēle, ja nebūs iegūta vieta pirmajā izvēlē.

Gadījumā , ja reflektants kā pirmo specialitāti izvēlas to, kurā viņš nav ieguvis budžeta vietu (atrodas aiz svītras), reflektants nav zaudējis vietu specialitātē, kurā viņam ir garantēta budžeta vieta.

Lai ilustrētu šādu situāciju, pieņemsim, ka  reflektants  A ir pieteicies divām specialitātēm – S1  (specialitāte ar pirmo izvēli) un S2 (specialitāte ar otro izvēli). Pēc visu pārbaudījumu vērtējumu iegūšanas, viņš attiecīgajās specialitātēs ir ieguvis šādas pozīcijas (ar melno svītru nodalītas pieejamās vietas):

Reflektantam ir tiesības slēgt līgumu S2, taču, ka kāds no reflektantiem S1 nenoslēgs studiju līgumu un atbrīvosies budžeta vieta, VUK informēs par iespēju slēgt līgumu specialitātē S1.

Ja konkurss tiek izturēts pirmajā izvēlē, tad otrā izvēle netiek skatīta.

Atlases konkursa rezultātu paziņošana – 11.08.2022. no plkst. 10.00

Konkursa rezultāti tiks paziņoti tikai vienā specialitātē, kurā esi izturējis konkursu.

Jautājumu gadījumā zvaniet pa tālr. 66955222 vai rakstiet uz uk@uznemsana-rezidentura.lv.

Elektroniskā pieteikšanās studijām

1. jūnijs–8. jūlijs (līdz 17.00)

Elektroniskā pieteikuma apstiprināšana 2.–8. jūlijs
Pieteikumam pievienoto elektronisko kopiju un apliecinājumu izvērtēšana 25.–28. jūlijs
Individuālās konsultācijas par sistēmā aprēķinātajiem punktiem (tiešsaistē, ar pieteikšanos uk@uznemsana-rezidentura.lv) 29. jūlijs
Intervijas (tiešsaistē) 1.–5. augusts
Specialitātes izvēle 9. augusts
Rezultātu paziņošana un universitātes izvēle 11. augusts (no plkst. 10.00)

Vienotās uzņemšanas procesa slēgšana 16. augustā ( ja nav apelāciju).

   

Informācija var tikt precizēta atbilstoši pieteikušos pretendentu skaitam.

Pieteikšanās rezidentūrā:

Piesakoties studijām aizpildot elektronisko veidlapu mājaslapā, reģistrācijas maksu (20 EUR) ir jāsamaksā iepriekš ar bankas pārskaitījumu un apmaksas apliecinājumu (maksājuma uzdevumu) būs nepieciešams augšupielādēt.

Reģistrācijas maksa tiek izmantota uzņemšanas procesa nodrošināšanai. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

LU rekvizīti reģistrācijas maksas pārskaitīšanai:

Saņēmējs: Latvijas Universitāte
Reģ. Nr.: 90000076669
Bankas nosaukums: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423
Maksājuma mērķis: reģistrācijas maksa studijām, vārds, uzvārds, personas kods, studiju programmas nosaukums

Studiju līgumu slēgšana  ar Latvijas Universitāti par valsts budžeta finansētām studijām rezidentūrā  no 17.augusta līdz 25. augustam. Aspazijas bulvārī 5 – 224. telpā. (ieeja caur iekšpagalmu).

Darba laiks līgumu slēgšanai: 9.00–17.00

Lai reģistrētu un sagatavotu studiju līgumu, reflektantam nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pasi  vai ID karti).

Līgumu slēgšana ar ārstniecības iestādi pēc parakstītā studiju līguma saņemšanas. Ārstniecības iestādes izvēle tiks saskaņota slēdzot studiju līgumu.

Informatīvais tālrunis: 67034853; 67034852.