Uzņemšanas kārtība rezidentūrā

Reģistrācija un dokumentu iesniegšana vienotās uzņemšanas konkursam 2023./2024. akadēmiskajam gadam notiks tikai elektroniski. Vienotās uzņemšanas intervijas 2023./2024. akadēmiskajam gadam notiks platformā Zoom

Aktuāli! 

Reflektantu konsultācijas par sistēmā aprēķinātajiem aktivitāšu punktiem (ar pieteikšanos uk@uznemsana-rezidentura.lv) notiks tiešsaistē. (sekot informācijai)

Svarīga informācija

1.  Reflektantiem, kuri pieteikušies uz divām specialitātēm, 08.08.2022. ir jānorāda specialitāšu secība; to var izdarīt https://uznemsana-rezidentura.lv/ reflektanta pieteikumā.
Specialitātes jānorāda sev vēlamā secībā:

  • ar augšupvērsto bultiņu atzīmējot to specialitāti, kurai tiek dota priekšroka;

VAI

  • ar lejupvērsto bultiņu atzīmējot to specialitāti, kura tiks izskatīta kā otrā izvēle, gadījumā, ja nebūs iegūta vieta pirmajā izvēlē.

Pirmās prioritātes specialitāte atradīsies augšpusē, otrās prioritātes specialitāte – zem tās.
Pēc veiktās izvēles apstipriniet informāciju – spiežot pogu “Apstiprināt specialitātes izvēli” pieteikuma apakšā.

2. Gadījumā, ja reflektants kā pirmo specialitāti izvēlas to, kurā viņš nav ieguvis budžeta vietu (jo atrodas aiz svītras) un neiegūst valsts budžeta vietu 1. prioritātē, viņš pretendē uz otro prioritāti saskaņā ar konkursa rezultātiem.
Piemērs: Lai ilustrētu šādu situāciju, pieņemsim, ka reflektants A ir pieteicies divām specialitātēm – S1 (specialitāte ar pirmo izvēli) un S2 (specialitāte ar otro izvēli). Pēc visu pārbaudījumu vērtējumu iegūšanas, viņš attiecīgajās specialitātēs ir ieguvis šādas pozīcijas (ar melno svītru nodalītas pieejamās vietas):

Reflektantam ir tiesības slēgt līgumu S2, taču, ja kāds no reflektantiem S1 nenoslēgs studiju līgumu un atbrīvosies budžeta vieta, VUK informēs par iespēju slēgt studiju līgumu specialitātē S1.

Ja konkurss tiek izturēts pirmajā izvēlē, tad otrā izvēle netiek skatīta.

Atlases konkursa gala rezultātu paziņošana – 09.08.2023. no plkst. 10.00.

  • e-Uzņemšanas sistēmā, apskatot savu elektronisko pieteikumu https://uznemsana-rezidentura.lv/
  • Rezultāti tiks nosūtīti uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi

Konkursa rezultāti tiks paziņoti tikai vienā specialitātē, kurā esat izturējis (-usi) konkursu.

Jautājumu gadījumā: tālr. 66955222 vai 67409208 vai rakstiet uz:  uk@uznemsana-rezidentura.lv.

Elektroniskā pieteikšanās studijām

1. jūnijs–8. jūlijs (līdz 17.00)

Iesniegto dokumentu apstrāde līdz 11. jūlija plkst. 17.00
Pieteikumam pievienoto elektronisko kopiju un apliecinājumu izvērtēšana 12.–21. jūlijs
Individuālās konsultācijas par sistēmā aprēķinātajiem punktiem (tiešsaistē, ar pieteikšanos uk@uznemsana-rezidentura.lv) 27. jūlijs

Intervijas (tiešsaistē)

Indikatīvie interviju laiki 

31. jūlijs –4. augusts
Specialitātes izvēle 8. augusts
Rezultātu paziņošana un universitātes izvēle 9. augusts (no plkst. 10.00)

Vienotās uzņemšanas procesa slēgšana 16. augustā ( ja nav apelāciju).

Studiju līguma slēgšana ar Latvijas Universitāti no 17.augusta līdz 23. augustam

   

Informācija var tikt precizēta atbilstoši pieteikušos pretendentu skaitam.

Pieteikšanās rezidentūrā:

Piesakoties studijām aizpildot elektronisko veidlapu mājaslapā, reģistrācijas maksu (20 EUR) ir jāsamaksā iepriekš ar bankas pārskaitījumu un apmaksas apliecinājumu (maksājuma uzdevumu) būs nepieciešams augšupielādēt.

Reģistrācijas maksa tiek izmantota uzņemšanas procesa nodrošināšanai. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

LU rekvizīti reģistrācijas maksas pārskaitīšanai:

Saņēmējs: Latvijas Universitāte
Reģ. Nr.: 90000076669
Bankas nosaukums: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423
Maksājuma mērķis: reģistrācijas maksa studijām, vārds, uzvārds, personas kods, studiju programmas nosaukums

Studiju līgumu slēgšana  ar Latvijas Universitāti par valsts budžeta finansētām studijām rezidentūrā  no 17. augusta līdz 23. augustam. Aspazijas bulvārī 5 – 224. telpā. (ieeja caur iekšpagalmu).

Darba laiks līgumu slēgšanai: 9.00–17.00

Lai reģistrētu un sagatavotu studiju līgumu, reflektantam nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pasi  vai ID karti).

Līgumu slēgšana ar ārstniecības iestādi pēc parakstītā studiju līguma saņemšanas. Ārstniecības iestādes izvēle tiks saskaņota slēdzot studiju līgumu.

Informatīvais tālrunis: 67034853; 67034852.