Uzņemšanas kārtība rezidentūrā

Reģistrācija un dokumentu iesniegšana vienotās uzņemšanas konkursam 2021./2022. akadēmiskajam gadam notiks tikai elektroniski. Vienotās uzņemšanas intervijas 2021./2022. akadēmiskajam gadam notiks platformā Zoom

Aktuāli! 

Svarīga informācija

1. Reflektantiem, kuri pieteikušies uz divām specialitātēm 10.08.2021. ir jānorāda specialitāšu secība; to var izdarīt RSU uzņemšanas vietnē reflektanta pieteikumā.

2. Specialitātes jānorāda sev vēlamā secībā:

  • ar ciparu 1 atzīmējot to specialitāti, kurai tiek dota priekšroka;
  • ar ciparu 2 atzīmējot to specialitāti, kura tiks izskatīta kā otrā izvēle, ja nebūs iegūta vieta pirmajā izvēlē.

Gadījumā , ja reflektants kā pirmo specialitāti izvēlas to, kurā viņš nav ieguvis budžeta vietu (atrodas aiz svītras), reflektants nav zaudējis vietu specialitātē, kurā viņam ir garantēta budžeta vieta.

Lai ilustrētu šādu situāciju, pieņemsim, ka  reflektants  A ir pieteicies divām specialitātēm – S1  (specialitāte ar pirmo izvēli) un S2 (specialitāte ar otro izvēli). Pēc visu pārbaudījumu vērtējumu iegūšanas, viņš attiecīgajās specialitātēs ir ieguvis šādas pozīcijas (ar melno svītru nodalītas pieejamās vietas):

Reflektantam ir tiesības slēgt līgumu S2, taču, ka kāds no reflektantiem S1 nenoslēgs studiju līgumu un atbrīvosies budžeta vieta, VUK informēs par iespēju slēgt līgumu specialitātē S1.

Ja konkurss tiek izturēts pirmajā izvēlē, tad otrā izvēle netiek skatīta.

Atlases konkursa rezultātu paziņošana – 12.08.2021. no plkst. 9.00

Konkursa rezultāti tiks paziņoti tikai vienā specialitātē, kurā esi izturējis konkursu.

Jautājumu gadījumā zvaniet pa tālr. 66955222 vai rakstiet uz uk@uznemsana-rezidentura.lv.

Elektroniskā pieteikšanās studijām

1. jūnijs–8. jūlijs (līdz 17.00)

Elektroniskā pieteikuma apstiprināšana 2.–8. jūlijs
Pieteikumam pievienoto elektronisko kopiju un apliecinājumu izvērtēšana 26.–30. jūlijs
Individuālās konsultācijas par sistēmā aprēķinātajiem punktiem (tiešsaistē, ar pieteikšanos uk@uznemsana-rezidentura.lv) 29.–30. jūlijs
Intervijas (tiešsaistē) 2.–6. augusts
Specialitātes izvēle 10. augusts
Rezultātu paziņošana un universitātes izvēle 12. augusts (no 9.00)
Studiju līgumu slēgšana 19.–20. augusts
Darba līguma slēgšana ar ārstniecības iestādi 26.–27. augusts
 

Studiju programmas "Medicīna" specialitāšu apakšprogrammās fizisko un juridisko personu finansētajās vietās pieteikšanās no 25. augusta līdz 2. septembrim plkst. 17.00 aizpildot elektronisko pieteikuma veidlapu.

Elektronisko pieteikumu apstiprināšana 30. augusts–2. septembris
Elektroniski iesniegto dokumentu izvērtēšana un intervijas ar pretendentiem 6.–10. septembris
Atlases konkursa rezultātu paziņošana 13. septembrī no plkst. 14.00
Studiju līgumu slēgšana (elektroniski/klātienē) 14. un 15. septembris
Studiju līgumu slēgšana ar ārstniecības iestādi 16.–20. septembris


Saistībā ar epidemioloģisko situāciju  valstī Covid-19 infekcijas dēļ, var tikt mainīti uzņemšanas termiņi, kā arī epidemioloģiskās drošības pasākumi, saistīti ar personu pulcēšanās ierobežojumiem klātienē.

 

Pamatspecialitātes

Budžeta vietu skaits

Programmas realizētājs

1.

Anesteziologs, reanimatologs

5

LU, RSU

2.

Asinsvadu ķirurgs

0

LU, RSU

3.

Dermatologs, venerologs

3

LU, RSU

4.

Endokrinologs

4

LU, RSU

5.

Gastroenterologs

2

LU, RSU

6.

Ginekologs, dzemdību speciālists

2

LU, RSU

7.

Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

5

LU, RSU

8.

Infektologs

1

LU, RSU

9.

Internists

5

LU, RSU

10.

Kardiologs

3

LU, RSU

11.

Ķirurgs

3

LU, RSU

12.

Laboratorijas ārsts

2

LU, RSU

13.

Neatliekamās medicīnas ārsts

3

LU, RSU

14.

Nefrologs

2

LU, RSU

15.

Neiroķirurgs

0

LU, RSU

16.

Oftalmologs

3

LU, RSU

17.

Onkologs ķīmijterapeits

1

LU, RSU

18.

Otolaringologs

2

LU, RSU

19.

Patologs

0

LU, RSU

20.

Pediatrs

3

LU, RSU

21.

Pneimonologs

2

LU, RSU

22.

Psihiatrs

3

LU, RSU

23.

Psihoterapeits

5

LU, RSU

24.

Radiologs

5

LU, RSU

25.

Radiologs terapeits

0

LU

26.

Reimatologs

2

LU, RSU

27.

Sirds ķirurgs

0

LU, RSU

28.

Sporta ārsts

3

LU, RSU

29.

Torakālais ķirurgs

0

LU, RSU

30.

Traumatologs, ortopēds

3

LU, RSU

31.

Urologs

1

LU, RSU

 

Apakšspecialitātes

 

 

2.10.

Neonatologs

2

LU, RSU

 

Papildspecialitātes

 

 

3.1.

Alergologs

2

LU, RSU

 

Informācija var tikt precizēta atbilstoši pieteikušos pretendentu skaitam.

Par pretendentu intervēšanas komisiju sastāvu 

Pieteikšanās rezidentūrā:

Piesakoties studijām aizpildot elektronisko veidlapu mājaslapā, reģistrācijas maksu (15 EUR) ir jāsamaksā iepriekš ar bankas pārskaitījumu un apmaksas apliecinājumu (maksājuma uzdevumu) būs nepieciešams augšupielādēt.

Reģistrācijas maksa tiek izmantota uzņemšanas procesa nodrošināšanai. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

LU rekvizīti reģistrācijas maksas pārskaitīšanai:

Saņēmējs: Latvijas Universitāte
Reģ. Nr.: 90000076669
Bankas nosaukums: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423
Maksājuma mērķis: reģistrācijas maksa studijām, vārds, uzvārds, personas kods, studiju programmas nosaukums

Studiju līgumu slēgšana  ar Latvijas Universitāti par valsts budžeta finansētām studijām rezidentūrā  no 19.08.2021 līdz 20.08.2021 . Aspazijas bulvārī 5 – 224. telpā. (ieeja caur iekšpagalmu).

Darba laiks līgumu slēgšanai: 9.00–17.00

Lai reģistrētu un sagatavotu studiju līgumu, reflektantam nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pasi  vai ID karti).

Līgumu slēgšana ar ārstniecības iestādi pēc parakstītā studiju līguma saņemšanas. Ārstniecības iestādes izvēle tiks saskaņota slēdzot studiju līgumu.

Informatīvais tālrunis: 67034853; 67034852.