Horizon 2020” ir apjomīgākais Eiropas Savienības (ES) finanšu mehānisms, kura mērķis ir nodrošināt ES globālo pozīciju pētniecības, inovācijas un tehnoloģijas jomās, sekmēt Eiropas izaugsmi, mazinot šķēršļus sadarbībai starp publisko un privāto sektoru un veicināt nodarbinātību.

Programmas kopējais budžets ir vairāk nekā 80 miljardu eiro un tā apvienos visu pētniecības un inovāciju finansējumu, ko šobrīd piedāvā 7. ietvara programma pētniecībai un tehnoloģiskai attīstībai (FP7), Konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma (CIP) un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT).

Programma «Horizon 2020» sadalīta 3 pīlāros:

1. Zinātnes izcilība: (3 miljardi eiro)

2. Konkurētspējīga rūpniecība: (1,8 miljardi eiro)

3. Sabiedrības problēmu risināšana: (2,8 miljardi eiro)

"Horizon 2020" ir iekļautas arī sekojošas programmas:

Horizon2020 mājaslapa

Latvijas Universitātes kontaktpersona: Ligita Liepiņa, e-pasts: ligita.liepina@lu.lv

Veiksmes stāsti

Horizon 2020 projektu arhīvs