Horizon 2020” ir apjomīgākais Eiropas Savienības (ES) finanšu mehānisms, kura mērķis ir nodrošināt ES globālo pozīciju pētniecības, inovācijas un tehnoloģijas jomās, sekmēt Eiropas izaugsmi, mazinot šķēršļus sadarbībai starp publisko un privāto sektoru un veicināt nodarbinātību.

Programmas kopējais budžets ir vairāk nekā 80 miljardu eiro un tā apvienos visu pētniecības un inovāciju finansējumu, ko šobrīd piedāvā 7. ietvara programma pētniecībai un tehnoloģiskai attīstībai (FP7), Konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma (CIP) un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT).

Programma «Horizon 2020» sadalīta 3 pīlāros:

1. Zinātnes izcilība: (3 miljardi eiro)

2. Konkurētspējīga rūpniecība: (1,8 miljardi eiro)

3. Sabiedrības problēmu risināšana: (2,8 miljardi eiro)

"Horizon 2020" ir iekļautas arī sekojošas programmas:

Horizon2020 tīmekļvietne

Latvijas Universitātes kontaktpersona: Ligita Liepiņa, e-pasts: ligita.liepina@lu.lv

Veiksmes stāsti

Horizon 2020 projekti

  • The European medical isotope programme: Production of high purity isotopes by mass separation
  • Spatial thinking in STEM learning: Training a new generation of researchers to increase enrolment and gender balance in STEM learning by addressing deficits in spatial ability among children in Europe
  • Responsible Open Science in Europe
  • The Recycling of waste heat through the Application of Nanofluidic ChannelS: Advances in the Conversion of Thermal to Electrical energy
  • Tacking informal employment in Asia: building post-COV19 solutions to precariousness through case-study based evidence on Bhutan, Laos, Maldives, Myanmar, Philippines, Thailand and Vietnam
  • Eco-friendly corrosion protective coatings based on smart nanotechnology platforms for a circular economy
  • Fostering Institutional Transformation of R&I Policies in European Universities
  • PROactive Strategies and Policies for Energy Citizenship Transformation