Projekta nosaukums latviski: Pētniecības un inovācijas politikas institucionālās transformācijas veicināšana Eiropas universitātēs

Projekta nosaukums angliski: Fostering Institutional Transformation of R&I Policies in European Universities (FIT FORTHEM)

Projekta numurs: ZD2021/21105

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte

Projekta īstenošanas struktūrvienība LU ir Rektora birojs

Projekta vadītājs: Aline Gržibovska

Projekta sadarbības partneri: Vācija, Francija, Somija, Polija, Itālija, Spānija

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2021.–31.12.2023. (36 mēneši)

Projekta kopējais finansējums: 169 187.50 EUR

Informācija par projektu:

Projektā "Pētniecības un inovācijas politikas institucionālās transformācijas veicināšana Eiropas universitātēs " plānots:

  • veikt pētniecības un inovāciju pārvaldības starpkultūru sensibilizāciju un profesionalizāciju
  • kopradīt alianses ilgtermiņa pētniecības un inovāciju darba kārtību
  • apvienot un kopīgot pētniecības un inovāciju resursus
  • veidot Dzīvās Laboratorijas sociāli sakņotu zināšanu kopradei  
  • izveidot kopēju virtuālu zinātnes politikas un pakalpojumu ofisu

Papildus informācija par projektu

Eiropas Komisija atbalsta Eiropas Universitātes aliansi FORTHEM (vairāk par FORTHEM aliansi šeit), ko koordinē Johanesa Gūtenberga Universitāte Mainca (JGU), un kas īsteno FIT FORTHEM projektu saskaņā ar ES Ietvara programmas Apvārsnis 2020, “Zinātne ar sabiedrību un sabiedrībai” programmas ietvaros. Projektā "Pētniecības un inovācijas politikas institucionālās transformācijas veicināšana Eiropas universitātēs "- saīsināti FIT FORTHEM, septiņi FORTHEM partneri izstrādās stratēģijas pētniecībai un inovācijai visas alianses mērogā, pievērsīsies atvērtai zinātnes politikai un izstrādās kopīgu pētījumu plānu, kas ļaus aliansei ilgtspējīgi sasniegt savus vērienīgos mērķus un kļūt par priekšzīmīgu, vienotu Eiropas universitāti.

Projekta FIT FORTHEM mērķis ir pastiprināt un paplašināt kopīgos pētniecības pasākumus, kas tiek veikti septiņu FORTHEM tēmu laboratorijās, lai stiprinātu gan atsevišķo partneru, gan FORTHEM alianses kopējo pozīciju starptautiskajā pētniecības vidē. Trīs gadu FIT FORTHEM projekta periodā partneri sākotnēji analizēs partneraugstskolu paraugpraksi pētniecības un inovācijas jomā, vienlaikus strādājot pie koncepcijām par esošās pētniecības infrastruktūras kopīgošanu. Paredzēto pētniecības un inovācijas politikas pārveidojošo procesu sākumpunkts ir visaptveroša potenciāla analīze, ņemot vērā partneraugstskolu dažādās nacionālās zinātnes sistēmas. Balstoties uz veikto analīzi tiks izstrādātas ilgtermiņa stratēģijas, profesionalizēti pētījumu vadības procesi un paplašināta zinātnes komunikācija. Šī analīze būs pamats alianses turpināšanai un tālākai attīstībai ārpus pašreizējā projektu finansējuma saskaņā ar ERASMUS + un Horizon 2020 programmām.

FIT FORTHEM projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar granta līgumu Nr. 101017248.