Projekta nosaukums latviski: Cilvēciskāki čatboti: komunikācijā balstīti risinājumi lietotāju pieredzes uzlabošanai

Projekta nosaukums angliski: Humanizing chatbots: conversation-based solutions for chatbot user experience enhancement

Projekta numurs: lzp-2021/1-0151

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Igors Gubenko

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Filozofijas un socioloģijas institūts

Projekts īstenots sadarbojoties ar Kultūras informācijas sistēmu centru

Projekta īstenošanas periods: 03.01.2022. – 30.12.2024.

Projekta kopējais finansējums: 299 999,70 EUR

Informācija par projektu: Projekta gaitā starpdisciplināra pētnieku komanda, ko veido mākslīgā intelekta pētnieki, filozofi un sociologi, izstrādās rekomendācijas čatbotu jeb sarunu botu komunikācijas optimizēšanai, ļaujot uzlabot lietotāju pieredzi saziņā ar čatbotiem gan valsts pārvaldes, gan privāto pakalpojumu jomā.

Zinātniskā grupa:

  • vadošais pētnieks / zinātniskais vadītājs Igors Gubenko;
  • vadošais pētnieks / galvenais izpildītājs Elvīra Šimfa;
  • vadošais pētnieks / izpildītājs Māris Kūlis;
  • vadošā pētnieka p. i. / izpildītājs Normunds Grūzītis;
  • pētnieks/izpildītājs Aleksandrs Aleksandrovs;
  • eksperts/izpildītājs (studējošais) Māris Melbārdis;
  • eksperts/izpildītājs (studējošais) Marta Valdmane.

Papildus informācija par projektu: 2022. gada 24. martā LU 80. konferences sekcija “Cilvēki un mašīnas: komunikācijas izaicinājumi”.