Business Administration

The aim of the study programme "Business Administration" with a specialization in international business is to prepare students to develop their own business in international environment or to work as a highly qualified specialist in state, private and international institutions. The graduates will have a full range of competences to work in the field of entrepreneurship in the context of laws and regulations. Students will be trained to work both - individually and in groups; they will also develop their presentation skills, analytical skills and critical thinking skills, which are necessary both for the labour market to remain effective and for business organizations to develop in a volatile economic environment. Studies are in English.

  • 1st year – Start-up, economic theory, business English, economic informatics, statistics;
  • 2nd year – management, theory of finance, marketing, optimization theory, theory of accounting, international economic relations, record keeping and correspondence, course paper;
  • 3rd year – business strategy and policy, introduction to law, financial accounting, personnel management, specialization courses, course paper

During the study programme theoretical knowledge is supplemented with practical know-how in the field of entrepreneurship. Students have an opportunity to take practicums or find internships in a variety of businesses, government institutions, and international organizations.

Graduates have the necessary knowledge and skills to work competently and professionally in public bodies and private sector businesses, banks, government and research institutions. The study programme provides all the necessary tools for students to establish a private business regardless of the industry. Graduates can also continue their studies both in Latvia and abroad.

3 years – studies during working days  
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2900 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 3170 EUR/ gadā.
No State funded budget places for studies in English
Bachelor of Social Sciences in Business Administration

Vispārīgie nosacījumi 

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE matemātikā*
CE angļu valodā*
CE latviešu valodā*
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*

*LU netiek noteikta prasība pēc noteikta līmeņa CE uzņemšanai, bet ir jāņem vērā, ka CE rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:

  • optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām, kuras ir atbrīvotas no CE kārtošanas:

gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada atzīme angļu valodā
gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos

Īpaši nosacījumi: CE angļu valodā jābūt vismaz B2 līmenī, ja uzņemšana notiek pamatojoties uz CE rezultātiem. Vidējās izglītības dokumenta gada atzīmei angļu valodā jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā), ja uzņemšana notiek pamatojoties uz vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm. CE angļu valodā vai gada atzīmi angļu valodā var aizstāt ar starptautiska angļu valodas testa rezultātu vismaz B2 līmenī.

Nosacījumi ārvalstniekiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību ārvalstīs:
1) vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam vērtējumam matemātikā (atzīmēm jābūt ne zemākām kā 6 (10 ballu skalā) jeb “gandrīz labi”); ja vidējās izglītības dokumentā nav norādīts vērtējums matemātikā, to var aizstāt vērtējums ekonomikas/biznesa vadības nozares priekšmetā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā);
2) angļu valodas prasme saskaņā ar vispārīgo nosacījumu 1.15. punktu.

Methodologist: Inese Ranka,  phone +371 67034986, e-mail: inese.ranka@lu.lv