Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Zinātniskās grupas atskaites
Pēdējās izmaiņas veiktas:
27.05.2013.

Pārskats par pirmo projekta gadu (2010)

Pārskats par otro projekta gadu (2011)

Pārskats (2009 - 2012)

 

2013. gada 8. aprīlī LU Datorzinātnes nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra Nikolajam NAHIMOVAM datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē ”Datorzinātnes matemātiskie pamati” par promocijas darbu “Kvantu automātu un meklēšanas algoritmu iespējas un ierobežojumi”. Zinātniskā darba vadītājs: Dr. sc. comp., Andris Ambainis