Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments

Latvijas Universitāte (LU) 31. oktobrī Latvijas un ārvalstu oficiālajās vakanču tīmekļvietnēs publicēja sludinājumu par konkursu uz astoņām tenūrprofesūras amata vietām bioloģijā, medicīnā, fizikā, datorzinātnēs, valodniecībā, filozofijā, kā arī sociālajās un izglītības zinātnēs. 7. novembrī starptautiskajā portālā ir veikti redakcionāli precizējumi. Pieteikumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 21. novembrim.

Konkursa sludinājums publicēts interneta vietnē www.lu.lv, Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā www.nva.gov.lv un starptautiskajā  portālā https://euraxess.ec.europa.eu/

Lai nodrošinātu izcilību zinātnē un LU izaugsmē par starptautiski atzītu zinātnes centru, veicinātu studiju un pētniecības kvalitāti šajā nozarē, kā arī vairotu zināšanas plašākā sabiedrībā, LU aicina darbā tenūrprofesorus:  

Tenūrprofesora galvenajos pienākumos ietilpst noteikt prioritārās pētniecības jomas un virzienus konkrētajā zinātņu nozarē, piesaistīt pētniecības programmas īstenošanai nepieciešamo finansējumu, vadīt pētniecības projektus, kā arī iesaistīties starptautiskos konsorcijos un projektos. Ne mazāk svarīgi ir izstrādāt studiju programmas un kursus maģistra un doktora studiju līmenī, vadīt promocijas darbu izstrādi, kā arī veicināt zinātnes nozares plašāku atpazīstamību sabiedrībā.  

Pretendentiem jābūt zinātnes doktora grādam un darba pieredzei zinātniskajā vai pedagoģiskajā darbā, kā arī organizatoriskajā darbā un komandas vadīšanā. Tāpat pretendentiem, kas pastāvīgi dzīvo Latvijā, jāpārzina latviešu un angļu valodas C1 līmenī. Ārvalstu pretendentiem latviešu valodas prasme būs jāapliecina tad, ja studiju programma, kurā tenūrprofesoram paredzētas lekcijas, tiek īstenota valsts valodā. Papildu kvalifikācijas prasības katrai tenūrprofesūras vietai noteiktas konkursa nolikumā.  

Visām tenūrprofesora vakancēm darba samaksa norādīta, sākot no 5600 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas.  

Pieteikumu iesniegšana  

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, līdz 21. novembrim elektroniski jāiesniedz LU rektoram adresēts pieteikums par piedalīšanos konkursā, pētniecības plāns sešiem gadiem, kā arī pretendenta dzīves un darba gājuma apraksts (CV), kurā norādīta zinātniskā, pedagoģiskā un organizatoriskā darba pieredze un darba rezultātu apkopojumi vai sasniegumu apraksti.   

Pieteikumam jāpievieno arī zinātnisko un akadēmisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas.   

Tenūras sistēma ieviesta vairākās Eiropas valstīs, tai skaitā Latvijā. Tā paredz, ka vēlētajam akadēmiskajam personālam, iegūstot noteiktu akadēmisko amatu, piemēram, asociētā profesora vai profesora amatu, un izpildot noteiktus profesionālās un zinātniskās kvalifikācijas kritērijus, tiks nodrošināts beztermiņa darba līgums.

 

Dalīties

Saistītais saturs

Tenūrprofesori – solis zinātnes izcilības virzienā
08.11.2023.

Tenūrprofesori – solis zinātnes izcilības virzienā