“Nordplus” izglītības projektos piedalās skolēni, skolotāji, studenti, pasniedzēji un pieaugušie no Baltijas un Ziemeļvalstīm. Nordplus programmu 1988./1989. gadā izveidoja Ziemeļu Ministru padome. Sākotnēji programmā piedalījās tikai Ziemeļvalstis, taču kopš 2008. gada programmā piedalās arī Baltijas valstis. “Nordplus” programmas darbību plāno ietvarprogrammās ik pa četriem gadiem - VIAA īstenotas ietvarprogrammas kopš 2008. gada un 2017. gadā uzsākta ietvarprogramma 2018.– 2020. gadam. Programmā uzlabo un ievieš jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās. “Nordplus” programmas aktivitātes īsteno uz vienošanos starp programmas dalībvalstīs esošajām izglītības iestādēm un organizācijām. “Nordplus” programma atbalsta projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu. Vairāk informācijas par programmu skatīt ŠEIT.