Projekta nosaukums latviski: Latvijas izcelsmes monoflorāla medus atpazīšana izmantojot kodolmagnētiskās rezonanses, hromatogrāfijas, izotopu attiecību masspektrometrijas un hemometrijas metodes.

Projekta nosaukums angliski: Recognition of monofloral honey of Latvian origin using nuclear magnetic resonance, chromatographic, isotope ratio mass spectrometry and chemometry methods.

Projekta numurs: lzp-2020/2-0200

Projekta vadītājs: prof. Arturs Vīksna

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2020.–31.12.2021.

Projekta finansējums: 100 389 EUR

Projekta mērķis ir izveidot ātru, precīzu, pārbaudītu hemometrisko daudzdimensionālu modeļa sistēmu, kas iekļauj vairākas augstas izšķirtspējas analītiskās metodes un izstrādātu lēmumu pieņemšanas rīku medus kvalitātes, izcelsmes un sastāva pārbaudei. Mērķa izpildei ir izveidota starpdisciplināra pētnieku grupa no Latvijas Universitātes, kuri ir ar pieredzi analītiskās, fizikālās ķīmijas un daudzdimensiālās statistikas metodēs.

Pētījumu nosaka Eiropas Savienībā pieaugoši riski, kas saistīti ar neidentificētu medus paraugu un medus viltojumu nonākšanu tirgū, kas apdraud Latvijas medus ražotājus, jo kropļo tirgu, bet vienlaikus arī rada apdraudējumus medus patērētājiem. Tādēļ piedāvātā modeļa izstrāde, pielietojot spektroskopijas, masspektrometrijas analīzes metodes kombinētas ar hemometriskajām metodēm ļaus izstrādāt efektīvu un ātru rīku medus ražotājiem, sekmējot Valsts Viedās Stratēģijas principus, kas vērsti uz bioekonomikas virziena attīstību, sekmējot patērētājiem drošu medus produktu ražošanu un medus kvalitātes kontroli. Projektā iegūtās zināšanas ļaus iegūt jaunas kompetences iesaistītajam personālam, sekmēs Latvijas medus ražotāju kapacitāti medus kvalitātes un drošības kontrolē, kā arī dos būtisku ieguldījumu vietēja un starptautiska mēroga zināšanu iegūšanā un izplatīšanā.

Projektā tiks nodrošināta iegūto zināšanu pārnese tiešajām mērķa grupām: medus ražotājiem, pārtikas drošības institūcijām Latvijā un Eiropas Savienībā, ka arī plašākai sabiedrībai.

Projektā sasniegtie rezultāti:

Zinātniskais raksts

Labsvards, K.D., Rudovica, V., Kluga, R., Rusko, J., Busa, L., Bertins, M., Eglite, I., Naumenko, J., Marina Salajeva, M., Viksna, A. Determination of floral origin markers of Latvian honey by using IRMS,UHPLC-HRMS, 1H-NMR. Foods, 2022, 11(1), 42. (DOI 10.3390/foods11010042) (Open Access)

Uzstāšanās ar mutisku referātu starptautiskās konferencēs

1. Labsvards, K.D., Busa, L., Rusko, J., Kluga, R., Bertins, M., Naumenko, J., Rudovica, V., Salajeva., M., Viksna, A. Application of chemometric methods for assessment of monofloral and polyfloral honey. The 79th International Scientific Conference of the University of Latvia (Chemistry section), February 2021, Riga, Latvia (Tiešsaistē). Book of Abstracts, p.16. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/54255/KF_79_konf_Tezes_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

2. Viksna, A., (Invited Speaker), Labsvards, K.D., Busa, L., Rusko, J., Kluga, K., Bertins, M. Application of chemometric methods for assessment of monofloral and polyfloral honey. 3rd International Congress on Analytical and Bioanalytical Chemistry (ICABC 2021), 22-26 March 2021, Online, Antalya, Turkey: Proceeding Book - Ed. Mehmet Yaman Antalya: Firat University, 2021. IS10, p.35, URL: http://icabc2020.firat.edu.tr/documentation/Proceeding_Book3rdICABC2021June16.pdf

3. Labsvards, K.D., Rudovica, V., Rusko, J., Kluga, R., Busa, L., Bertins, M., Naumenko, J., Salajeva, M., Viksna, A. Determination of Latvian honey floral origins using IRMS, UHPLC-HRMS, NMR. The 22nd International scientific conference “EcoBalt 2021” October 21–23, 2021, Riga, Latvia (Tiešsaistē). Book of Abstracts, p. 59.

Komunikācija un publicitāte