Projekta nosaukums latviski: Dinamisko sistēmu struktūru saglabājošie neironu tīkli

Projekta nosaukums angliski: Structure-preserving neural networks of dynamical systems

Projekta numurs: lzp-2020/2-0267

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Jānis Bajārs

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2020.–31.12.2021.

Projekta kopējais finansējums: 100 389 EUR

Dinamiskās sistēmas spēlē lielu lomu dažādu fizikālu, kā arī saimniecisku procesu modelēšanā. Tajā skaitā, dinamisko sistēmu teorija ir viens no galvenajiem izpētes objektiem lietišķajā matemātikā. Ņemot vērā nepārtraukti augošo datu pieejamību, kurus iegūst no novērojumiem vai laboratorijas eksperimentiem, vai skaitliskajiem aprēķiniem, viena no procesu modelēšanas dominējošām metodēm ir neironu tīkli, kas spēj efektīvā veidā aprakstīt ļoti sarežģītas funkcijas. Var apgalvot, ka mūsdienās neironu tīklu pielietošana un attīstīšana ir viens no vadošajiem priekšnešiem jaunāko tehnoloģiju izstrādē. Šī projekta ietvaros tiks izstrādāti speciāli neironu tīkli, kas labāk un efektīvāk spēs izskaidrot un modelēt dažādus dinamiskos procesus, šādi stimulējot energoefektīvu inženiersistēmu produktu izveidi dinamisko procesu analīzei un pilnveidošanai.

Projekta ietvaros tiek plānots izstrādāt līdz divām zinātniskajām publikācijām, piedalīties starptautiskās konferencēs, fakultātes ietvaros veikt zinātniskos seminārus un par projekta saistošām tēmām informēt jaunos matemātiķus, kā arī visus citus interesentus, A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas Mazās matemātikas universitātē (MMU) un Zinātnieku naktī. Projekta realizācija veicinās iesaistīto studentu profesionālo izaugsmi pētnieciskā darba veikšanai un lietišķās matemātikas attīstību Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē.