Projekta nosaukums:

Mainīga rakstura degvielas gazifikācijas procesa izstrāde cieto atkritumu pārstrādei

Projekta līguma numurs:

1.1.1.1/16/A/050

Projekta partneri:

Vadošais – Latvijas universitāte, citu nav

Projekta īstenošanas termiņš:

01.03.2017. – 29.02.2020.

Projekta kopējais finansējums, LU daļa:

Kopējais finansējums: 647 187,50 EUR

LU finansējums: 48 539,06

Projekta zinātniskais vadītājs:

Māris Kļaviņš

Projekta administratīvais vadītājs:

Raivo Damkevics

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir viedās enerģētikas pētījuma ietvaros izstrādāt slēgta cikla gāzu attīrīšanas risinājumu (tehnoloģiju), kas mainīgas izejvielas apstākļos spēj attīrīt atkritumu frakcijas un biomasas gazifikācijas rezultātā rodošos gāzu maisījumus.

Projekta galvenie rezultāti:

Projekta ietvaros paredzēts izveidot eksperimentālo iekārtu, kas ļautu veikt mainīga sastāva no atkritumiem atgūtā cietā kurināmā (t.s. RDF – refuse derived fuel) un biomasas gazifikāciju, kā arī gāzu attīrīšanas risinājumu, kas pēc provizoriskiem datiem spētu atbilstoši attīrīt gazifikācijas procesā radušos gāzu maisījumu. Kontrolētos apstākļos, izmantojot mainīgu izejvielu kombināciju, plānots analizēt gazifikācijas procesā iegūto gāzu attīrīšanas kvalitāti un noteikt izejvielas un procesa vadības ietekmi uz attīrīšanas kvalitāti.

 
Pēdējās izmaiņas veiktas