Studentu un studenšu korporācijas Latvijā pieder senai akadēmiskai tradīcijai, kuras saknes Rietumeiropā rodamas jau 14. gadsimtā, kad universitāšu studenti pulcējās sākotnēji pēc ģeogrāfiskā jeb nacionālā, un vēlāk pēc kopīgu interešu vai studiju specialitātes principa. Nodibinoties Latvijas Universitātei (LU), pie tās nākamajās desmitgadēs tika dibināts lielākais vairums latviešu studentu un studenšu korporāciju un, kā toreiz, tā arī tagad šo organizāciju darbība ir kopsolī ar LU. Mūsdienās studentu un studenšu korporācijas joprojām vadās pēc to mērķos un devīzēs paustajiem principiem, iestājas par latviešu kultūru, tradīcijām un vērtībām, katra biedra akadēmiskās un personīgās izaugsmes veicināšanu. Korporācijas ir mūža organizācijas, kas nozīmē, ka ikdienā ir iespēja satikties ne tikai ar studiju biedriem, bet arī ar jau studijas beigušiem profesionāļiem un dažādu jomu speciālistiem. Korporāciju vide sniedz plašas iespējas sevis pilnveidošanai, saturīgai brīvā laika pavadīšanai un citur neiegūstamas pieredzes piedzīvošanai. Lai iepazītu korporācijas tuvāk un uzzinātu par iespējām iesaistīties, ikviens interesents ir laipni gaidīts katras korporācijas viesu vakaros, kas notiek katra semestra sākumā. Vairāk informācijas par korporācijām: studentiem – www.pk.lv un studentēm – www.spk.lv, viesu vakaru datumus meklē katras korporācijas mājaslapā un sociālajos tīklos. Studenšu korporācijasStudentu korporācijas Akadēmiskās vienībasStudentu konkordijas