Latvijas Universitātes (LU) Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LFMI) ir pētniecības organizācija, kas veic starptautiski atzītas kvalitātes pētījumus trīs jomās: literatūrzinātnē, folkloristikā un mākslas zinātnēs. LU LFMI ir arī viena no Latvijas pētniecības iestādēm, kas stratēģiski attīsta un popularizē pētniecību digitālajās humanitārajās zinātnēs, aktīvi uztur dialogu starp humanitāro zinātņu un kultūras mantojuma nozarēm. LU LFMI zinātniskais personāls ir iesaistīts vietējā un starptautiska mēroga pētnieciskajos tīklos un biedrībās, kā arī atsevišķos gadījumos darbojas to padomēs. 2012.–2018. gadā pētnieki piedalījušies 37 starptautiskos pētniecības projektos; tapušas 120 starptautiskas zinātniskās publikācijas.

Direktore